Danskere i arbejde har mest overskud

23-05-2012 af Anette Lerche
Ny undersøgelse viser, at Danmark ligger i top, når det gælder mentalt overskud. Danskere i job har et bedre humør og mere energi end deres kolleger fra de andre 34 europæiske lande, der deltager i samme undersøgelse.

Den europæiske Eurofond, der er et agentur under EU, som blandt andet sætter fokus på trivsels -og arbejdsforhold i Europa, har undersøgt humøret hos de beskæftigede i 34 europæiske lande. Og her topper Danmark undersøgelsen.

Ugebrevet Agenda har sat fokus på undersøgelsen, og forsker i psykisk arbejdsmiljø og konsulent i Task-Consult, Tage Søndergård Kristensen peger på, at en af forklaringerne på det danske overskud skal findes i den måde, som vi organiserer arbejdet på i Danmark.

- Det er kendetegnende for det danske arbejdsmarked, at vi har en lille magtdistance mellem top og bund på arbejdspladsen, samt at folk oplever høj grad af fælles interesser på arbejdspladsen. Som nation er vi også kendetegnet af høj social kapital, det vil sige, vi har tillid til hinanden og til samfundets institutioner. Endelig har vi ret få arbejde-familie konflikter, siger han.

Kvinder har mindre overskud
Undersøgelsen fra Eurofond harmonerer godt med den nyeste undersøgelse fra OECD, der igen i år blandt andet har undersøgt i hvilken nation, indbyggerne er mest tilfredse med livet. Og her scorer danskerne igen højest. Men trods topplaceringer, så er det langt fra alle, der er lige tilfredse.

Dykker man længere ned i tallene fra Eurofond viser det sig nemlig, at kvinderne på det danske arbejdsmarked ikke har helt det samme overskud som deres mandlige kolleger. Andelen af kvinder, der har et usundt mentalt helbred, er næsten dobbelt så stort som andelen af mænd med et usundt socialt helbred.

En af forklaringerne på det kan være, at kvinder både er mere åbne om deres problemer, men også, at det stadig er kvinderne, der bærer byrderne i hjemmene, hvilket giver mere stress.Skriv en kommentar