Et skridt nærmere Danskernes Digitale Bibliotek

28-03-2012 af Sabrine Mønsted
I løbet af de næste tre år skal 90 procent af befolkningen have adgang til Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Hvis altså kommunerne melder sig til det frivillige samarbejde. Danmarks Bibliotekschefforening og Danmarks Biblioteksforening er glade for, at stat og kommuner endelig er kommet videre med en aftale, men de er bekymrede for frivillighedsprincippet.

- Når man vil rulle en motorvej ud, kunne det være fornuftigt, at man var sikker på, at alle bidrager til festen fra starten, siger formand for Danmarks Bibliotekschefsforening, Mogens Vestergaard.
Formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen kalder det en »markant fodfejl«, hvis ikke ministeren sikrer sig, at alle borgere får fri og lige adgang til den vigtige informationsressource, som Danskernes Digitale Bibliotek bliver. 

Indholdet skal diskuteres
Den 20. marts kom den længe ventede rapport om Danskernes Digitale Bibliotek udarbejdet af Kulturministeriet, KL og Kulturstyrelsen. Rapporten forholder sig til infrastrukturen og indkøbssamarbejdet i Danskernes Digitale Bibliotek, da en velfungerende infrastruktur er en forudsætning for, at borgerne får bedre adgang til flere e-ressourcer.

Mogens Vestergaard er glad for, at alle nu kan se, hvad det er, politikerne har behandlet bag lukkede døre, og er overordnet tilfreds med der foreløbige resultat. Nu handler det om at diskutere indhold og komme ned i materien, mener han.

- Vi skal have gang i en debat om, hvordan rapportens anbefalinger skal implementeres, og hvordan vi forholder os til dem. Netop fordi Danskernes Digitale Bibliotek er baseret på frivillighed for kommunerne, er det meget vigtigt med et bredt ejerskab, og det får man kun ved at debattere projektets endelige udformning og implementering, siger Mogens Vestergaard.

Undgå topstyring
Han mener, at det er vigtigt droppe »plejer« i diskussionen, og tænke i nye måder at organisere projektet på.  
- Det er vigtigt at inddrage de kreative miljøer og bevare bibliotekernes innovationskraft. Organiseringen må ikke blive for formaliseret og topstyret, siger han.

Rapporten giver et indblik i, hvordan økonomien i projektet skal skrues sammen, men ifølge Mogens Vestergaard er det stadig svært at gennemskue, hvad det kommer til at koste det enkelte bibliotek at være med.
- Det er vigtigt at anskueliggøre, hvorledes investeringerne i fremtiden skal finansieres. Men i første omgang handler det om at få infrastrukturen på plads, og det er det vi har fået taget hul på med rapporten.

 

Læs rapporten Danskernes Digitale Bibliotek, Fælles løsning til digital formidling, der udkom den 20. marts 2012.

Skriv en kommentar