De frivillige er klar

25-09-2012 af Sabrine Mønsted
Næsten halvdelen af danskerne har udført frivilligt arbejde inden for det sidste år og endnu flere er åbne overfor at arbejde frivilligt, viser en ny undersøgelse fra Momentum.

KL’s administrerende direktør Karsten Wendelboe opfordrer i en leder til at tænke kreativt og fordomsfrit og inddrage de frivillige langt mere i det offentlige arbejde.

Og ifølge en undersøgelse er der nok at tage af. 55 procent af de, som ikke i dag arbejder frivilligt, er åbne over for at komme i gang. 45 procent har udført frivilligt arbejde de seneste 12 måneder, og 42 procent af de nuværende frivillige er indstillet på at bruge mere tid på det frivillige arbejde.

»Økonomisk kan man få løst nogle opgaver, som man ellers skulle have betalt for i offentlig regi eller få lavet nogle ting, som man ikke ellers ville have fået lavet,« siger forskningsleder ved Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning (KORA) Karsten Vrangbæk. Han mener, at det er positivt for samfundet, at så mange gerne vil være frivillige, fordi det giver en stor grad af ejerskab blandt borgerne.

Frivilligpolitik vigtig

På Horsens kommunes biblioteker bruger de frivillige til Nethood - bibliotekets nethjælp, hvor folk kan komme ind fra gaden og få hjælp til at søge på nettet.

Ordningen startede ved årsskiftet, og er blevet en succes. Fra to til i dag syv frivillige. Helt afgørende, mener bibliotekschef Lisbeth Christensen er, at personalet havde diskuteret en frivillig politik igennem, før de satte det i gang.

- Vi havde talt om, hvad de frivilliges rolle er. Hvad de skal lære? Hvordan motiverer vi de frivillige, så de føler sig set og anerkendt for deres arbejde, og hvordan supplerer vi hinanden i stedet for at konkurrere.

På Horsens kommunes biblioteker oplever de også, at mange gerne vil det frivillige arbejde både unge som ældre. Og de får langt mere tilbage end det arbejde, de lægger i oplæringen af de frivillige.

- De udfører opgaver, som vi selv ville have klaret på et langt mere sparsomt niveau, og de giver os adgang til deres netværk. Vi har blandt andet frivillige fra forskellige undervisningsinstitutioner samt samarbejde med Center for Socialt Udsatte, og det giver os lettere adgang til deres brugere, siger Lisbeth Christensen.

Gråzone af opgaver

Samsø Biblioteker bruger ikke frivillige, men tidligere afdelingschef Ilse Frederiksen vil ikke afvise, at det er en mulighed i fremtiden. Hendes bekymring er dog, at det at organisere de frivillige vil tage forholdsvis meget tid, der vil gå fra andre opgaver, og så kalder hun det en balancegang at bruge frivillige i tider med høj ledighed, for det kan være en gråzone, hvad der skal være lønnet, og hvad der er ulønnede opgaver.

Anne Baastrup fra SF mener, at frivillige er vigtige for samfundsudviklingen, men netop den fine sondring mellem frivillig og gratis arbejdskraft er en udfordring for en leder, så der ikke kommer en direkte sammenhæng mellem at spare og at få flere frivillige, siger hun til KL’s nyhedsbrev Momentum.

Læs mere om undersøgelsen på www.kl.dk/Momentum

Skriv en kommentar