Debat om omsorgsdage

26-04-2012 af Anette Lerche
Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter mødtes den 25. april for at diskutere hvilke krav, Bibliotekarforbundet skal bære frem til overenskomstforhandlingerne i 2013.
Sidst det offentlige arbejdsmarkeds forhandlede overenskomst endte parterne med at indgå en to-årig overenskomst i håbet om, at den økonomiske krise var overstået næste gang, der skulle indgås overenskomst.
Men nu, hvor Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse er ved at udtage de endelige overenskomstkrav, der skal forhandles med de offentlige arbejdsgivere i 2013, er den økonomiske krise langt fra overstået. Det satte sit præg på hovedbestyrelsens debat med tillidsrepræsentanterne til TR-mødet i Middelfart den 25. april.

Reallønnen er vigtig

Øverst på ønskesedlen til de kommende overenskomstforhandlinger står som minimum en sikring af reallønnen. Men alene det kan blive svært med en lille økonomisk ramme og en reguleringsordning, der igen i 2013 betyder, at arbejdstagerne skylder penge, fordi lønudviklingen på det private område har været ringere end på det offentlige område.
Derfor er der fokus på også at stille krav, der er så udgiftsneutrale som muligt, men som alligevel forbedrer medarbejderens vilkår, for eksempel omring kompetenceudvikling og arbejdsmiljø.

Omsorgsdage til flere end børnefamilierne

Under debatten omkring overenskomstkravene bad flere tillidsrepræsentanter hovedbestyrelsen om at overveje også at stille et krav om omsorgsdage til pleje af pårørende, således at der for eksempel kan gives omsorgsdage til ansatte, som skal tage sig af eller hjælpe syge forældre.
Hovedbestyrelsen diskuterer senere i dag, torsdag den 26. april, hvilke overenskomstkrav, som Bibliotekarforbundet skal stille. Kravene sendes dernæst videre til AC’s forhandlingsudvalg, der tager stilling til hvilke krav, som AC skal stille til de kommende overenskomstforhandlinger.

Skriv en kommentar