Er public service umuligt i den digitale verden?

11-06-2012 af Sabrine Mønsted
Debatten om Bibzoom vækker bekymring hos landets bibliotekschefer. De er bange for, at det bliver de kommercielle udbydere, der suverænt kommer til at bestemme bibliotekernes indhold, skriver de i dag i et åbent brev til kulturminister Uffe Elbæk.

Sidste mandag var Bibzoom en helt, der skulle give folket gratis og reklamefri adgang til alverdens musik. To dage senere trak Universal Music og Artpeople deres musik ud af tjenesten. Begrundelsen lød, at aftalerne og betalingen til musikforlagene ikke var i orden.

Og debatten raser. For hvad er bibliotekernes plads i leveringen af det digitale indhold. Bibliotekschefforeningen er bekymret for, at bibliotekerne ender med ingenting, hvis de ikke må blande sig på det kommercielle marked. I brevet til ministeren står blandt andet:

»De seneste dages medieomtale af Bibzoom har affødt nogle reaktioner fra leverandører og forlag som vækker stor bekymring i biblioteksverdenen. Der fremføres det synspunkt, at hvis der eksisterer et kommercielt marked på et område, så skal bibliotekerne holde sig væk. Det synspunkt har et principielt indhold som rækker langt videre end Bibzoom«.

Biblioteket skal være med

Foreningen opfordrer ministeren til offentligt at understrege, at folkebibliotekerne også i en digital fremtid har en forpligtigelse og legitimitet til at fremme og understøtte oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og give alle danskere fri og lige adgang til biblioteksydelser. 

Formand for Bibzoom og bibliotekschef for Aabenraa Bibliotekerne Morten Fogh siger i artiklen Bibzoom som kampscene, fra perspektiv.bf.dk, at det kan få voldsomme konsekvenser, hvis bibliotekerne ikke formår at forhandle sig frem til indhold på Bibzoom.

- Skulle det rent hypotetisk lykkes at knække Bibzoom, så er en ladeport åben for også at knække de andre digitale bibliotekstjenester for eksempel e-Reolen og Filmstriben, hvor der er og kan komme flere kommercielle aktører på banen. Mit frygtsenarie er, at vi kommer til at stå i den situation, at folkebibliotekerne alene skal tage sig af det fysiske bibliotekstilbud, mens kommercielle aktører tager sig af de digitale ydelser, siger han.

Læs hele brevet til kulturministeren fra Bibliotekschefforeningen

Kommentarer (5)

11. juni 2012 kl. 15:34
Indholdet på Bibzoom har hele tiden været bestemt af de medvirkende kommercielle pladeselskaber (gennem Basepoint Media). Og det har ikke tidligere bekymret bibliotekscheferne at et normalt kvalificerede materialevalg foretaget af musikbibliotekarer er sat helt ud af kraft.

13. juni 2012 kl. 12:00
Mangel på strategisk kommunikation

Man kan markedsføre sig op i et hjørne, hvilket Bibzoom-sagen er et godt eksempel på. Det er klart at en hovedaktionær i Spotify reagerer på at "bibliotekerne tager kampen op mod Spotify", som det fremgik af mange landsdækkende medier i sidste uge. Hvad skal de næsten ellers gøre? Så spørgsmålet er hvem der har åbnet ladeporten, men også om det overhovedet behøver at gå ud over de andre services?

Personligt tror jeg på at man kan komme langt med partnerskaber, fælles mål og direkte dialog. Problemet i Bibzoom-sagen er nemlig den, at bibliotekernes værdigrundlag må føles langt væk set igennem et pladeselskabs briller. Ikke nok med at kontakten og forhandlingen foregår via et underselskab (Basepoint Media), så kan det sikkert også opfattes som et problem at det er 2. part (Statsbiblioteket) der sælger produktet til bibliotekerne med både default prøveabonnement, gavekort og koncertudlodning som gulerod.

Mit frygtscenarie er at vi glemmer hvem vi er og hvad vi står for når vi gør forretning og at den værdi bibliotekerne skaber synes for langt væk for dem der skal skrive under på kontrakten.
13. juni 2012 kl. 12:28
At kalde Bibzoom for public service er en forfladigelse af begrebet.
Men nogen bør minde de oprørte pladeselskaber om, at Bibzoom altså ikke er gratis for bibliotekerne.
15. juni 2012 kl. 14:28
Går og venter på Breaking News om at Flemming Munch, projektleder Statsbiblioteket har solgt succesfulde Bibzoom til Kina...
19. juni 2012 kl. 11:23
Selvfølgelig er public service ikke umulig i den digitale verden - nærmest tværtimod!!!

Teknologien og de digitale medier giver uanede muligheder for formidling.

Det fordrer at bibliotekerne har PERSPEKTIV, og det tror jeg bibliotekerne har.

Det fordrer at vi som aftagere af rettighedshavernes produkter har forståelse for markedet; at det ikke alene handler om at købe stort ind og presse priserne, og så i øvrigt præsentere ressourcen som de kommercielle aktører gør det.

Det kan vi gøre bedre, på BibZoom, men også på eReolen, Netlydbog, Filmstriben o.s.v. er det meget der kan gøres.

Med den rette tilgang - hos rettighedshaverne såvel som hos bibliotekerne - og ved sammentænkning af de digitale og de fysiske ressourcer, kan vi med teknologien af i dag, skabe synergi i stedet for konflikt; holde fast i at bibliotekerne har en vigtig kulturpolitisk opgave, der kan løses, uden at underminere grundlaget for at nogen i det hele taget producerer indhold, nemlig det økonomiske incitament.

Netop teknologien kan understøtte vores mulighed for rent faktisk at gøre en forskel. Vi skal væk fra isolerede platforme og integrere til de services som enten er udviklet eller som er under udvikling.

VoxB - som er brugernes bidrag (rating, tagging og kommentarer) + BPI - som er bibliotekernes lokale bidrag, bør tænkes ind i alle vores brugergrænseflader, så vi kan få aggregeret noget kritisk masse af formidlingskomponenter, der kan anvendes bredt.

Vi har langt endnu, men med et DDB, der står på skuldrene af T!NG, og med (forhåbentlig) tilslutning fra alle kommuner og andre aktører, vil vi kunne agere som moderne biblioteker (med en mission) i en stadigt stigende digital verden.

Vi skal ikke konkurrere, men supplere, berige, inspirere!!

Skriv en kommentar