Flere klar på ledelse

27-11-2012 af Sabrine Mønsted
83 procent af dem, der deltog i Bibliotekarforbundets Leder in spe forløb, er i nogen eller i høj grad tættere på at søge en lederstilling end før forløbet.
Fotos fra konferencen i forbindelse med Leder in spe (foto: Jakob Boserup)
Foto af Jakob Boserup fra Konferencen Leder in spe den 5. september 2012
Formålet med Bibliotekarforbundet og KL’s projekt Leder in spe var at få flere med en bibliotekaruddannelse til at overveje og på sigt søge en lederstilling.

Demografien taler nemlig sit tydelige sprog. Om få år vil der være mangel på ledere med bibliotekarisk faglighed på landets biblioteker. Derfor er det nødvendigt, at der bliver gjort en indsats for at dyrke og styrke lederspirerene i faget.

Mere lyst til ledelse

Evalueringen af forløbet viser, at 30 procent har fået endnu mere lyst til ledelse efter at have deltaget i Leder in spe, der bestod af en konferencedag, en workshop og en personlig samtaler. Derudover fik deltagerne litteratur om ledelse og værktøjer til at teste sig selv i forhold til deres styrker og svagheder som potentielle ledere.

39 procent vurderer, at deres mulighed for at få en lederstilling inden for de næste par år er gode eller meget gode.

Mere afklaret

Konsulent i Bibliotekarforbundet Helle Fridberg ser projektet som en succes, fordi det var tænkt som et afklaringsforløb, og halvdelen af deltagerne er blevet mere afklaret med om ledelse er noget for dem. 63 procent mener, at forløbet har givet dem indsigt i lederjobbets udfordringer og muligheder

- Vi kan se, at forløb som dette kan give folk et let skub i retning mod at overveje ledelse. Blandt andet er det tankevækkende, at 21 procent af deltagerne svarer, at de skal have en konkret opfordring til at søge en bestemt lederstilling på spørgsmålet om, hvad skal der til for, at de aktivt søger en lederstilling. Derfor er der fortsat behov for fokus på lokalt at spotte og udvikle ledertalenter. Men vi har med dette projekt taget et vigtigt skridt, siger Helle Fridberg.

Dyrk talent

Da projektet var finansieret af overenskomstmidler, er der ikke umiddelbart et lignende forløb i støbeskeen.

Helle Fridberg håber, at det materiale, som bibliotekslederne modtog i forbindelse med projektet, om talentudvikling og gode råd til at spotte ledertalenter også vil blive brugt fremover. Materialet henvender sig desuden også til medarbejdere, der har lyst til og talent for ledelse, og det kan være det første skridt i retning mod en lederkarriere.

Du kan finde materialet på www.personaleweb.dk - søg leder in spe. Projektets værktøjer er; inspiration til udvælgelse, selvevaluering og inspiration til opfølgningssamtale, samt inspirationslitteratur og videoer.

Kommentarer (4)

28. november 2012 kl. 19:52
Det er interessant at læse: http://www.personaleweb.dk/sites/default/files/Selvevaluering_0.pdf
som KL og BF er ophav til.
Mage til højtravende [biiip] skal man da lede længe efter. Det er direkte bekymrende, hvis kommende ledere virkeligt har/får en sådan alfaderlig eller almoderlig opfattelse, man fristes til at skrive ufejlbarlig eller alvidende, opfattelse af sig selv.og andre Ledere.
Faktisk er jeg meget i tvivl om, om der er brug for så mange ledere i dansk biblioteksvæsen. Har BF kendskab til biblioteker hvor man fx nøjes med en bibliotekschef?
Jeg synes, at det kunne være interessant hvis BF / KL i højere grad lagde frem hvilken lederopfattelse (altså ledelseteoretiske position) man vælger at beskrive "hvad en leder er og bør være / gøre" - fremfor den vi-alene-kender-Sandheden-stil som jeg synes præger nævnte selvevaluering.
2. december 2012 kl. 14:21
Velkommen til bullshit bingo a la biblioteksverden!
5. februar 2013 kl. 18:43
Hej. Jeg deltog i Leder in spe-forløbet og synes på ingen måde, at det bar præg af, at KL og BF mener, at der er én rigtig måde at lede på. Tværtimod blev der lagt vægt på, at der er mange måder at gøre det på og det gælder om at finde en ledelsesstil, der passer med ens personlighed og selvfølgelig med den organisation, man befinder sig i. Der blev også gjort meget ud af at understrege, at ingen er fejlfrie. Det er menneskeligt at begå fejl - også for ledere. Det væsentlige er, at man er villig til at erkende det og lære af det.
Hvor mange ledere der er brug for i bibliotekerne, har jeg ikke et kvalificeret bud på, men jeg kunne forstå, at man har vanskeligt ved at tiltrække kvalificerede ansøgere, når man slår lederstillinger op i bibliotekerne. Leder in spe-forløbet er et skridt på vejen til at sætte fokus på ledelse i bibliotekerne. Det tror jeg, at mange vil ende med at blive glade for - både kommende ledere og medarbejdere.
5. februar 2013 kl. 18:44
Hej. Jeg deltog i Leder in spe-forløbet og synes på ingen måde, at det bar præg af, at KL og BF mener, at der er én rigtig måde at lede på. Tværtimod blev der lagt vægt på, at der er mange måder at gøre det på og det gælder om at finde en ledelsesstil, der passer med ens personlighed og selvfølgelig med den organisation, man befinder sig i. Der blev også gjort meget ud af at understrege, at ingen er fejlfrie. Det er menneskeligt at begå fejl - også for ledere. Det væsentlige er, at man er villig til at erkende det og lære af det.
Hvor mange ledere der er brug for i bibliotekerne, har jeg ikke et kvalificeret bud på, men jeg kunne forstå, at man har vanskeligt ved at tiltrække kvalificerede ansøgere, når man slår lederstillinger op i bibliotekerne. Leder in spe-forløbet er et skridt på vejen til at sætte fokus på ledelse i bibliotekerne. Det tror jeg, at mange vil ende med at blive glade for - både kommende ledere og medarbejdere.

Skriv en kommentar