Skolebiblioteker og folkebiblioteker i samme forening?

25-04-2012 af Anette Lerche
På Danmarks Biblioteksforenings årsmøde talte både formand for Kommunernes Skolebiblioteksforening og medlemmer af Danmarks Biblioteksforening om en fremtidig fusion mellem de to foreninger.

Det vil give et positivt bidrag til den offentlige service, hvis skole- og folkebiblioteker blev lagt sammen under samme ledelse. Det er Henrik Vestergaards holdning. Han sidder i byrådet for Venstre i Aarhus Kommune og er medlem af Danmarks Biblioteksforening.

I slutningen af marts til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde opfordrerede Henrik Vestergaard til, at de kommunale politikere arbejder på at lægge skole- og folkebiblioteker sammen, og at Kommunernes Skolebiblioteksforening og Danmarks Biblioteksforening også bliver lagt sammen. Liselotte Hillestrøm (A), der sidder i kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune og er formand for skolebiblioteksforeningen talte også for, at de to foreninger skulle gå sammen i en ny forening.

Henrik Vestergaard fremhæver over for Perspektiv kvaliteten i folkebibliotekerne som et godt argument for, at skole- og folkebiblioteker fremover skal høre under samme enhed ledet af folkebibliotekerne. Et stort skridt på vejen til det mål er, at de to biblioteksforeninger lægges sammen.

En tretrinsraket
Allerede nu foregår der drøftelser mellem de to foreninger på direktørniveau, men Henrik Vestergaard mener, at det er på tide, at de to foreningers bestyrelser går i gang med opgaven med at lægge foreningerne sammen.

- Succesen vil afhænge af, om kommunerne går i gang med at lægge deres biblioteksvæsener sammen, hvis kommunerne ikke er villige til at gøre det, så vil en sammenlægning af foreningerne være ligegyldig, siger han.

Der vil forventeligt være en vis modstand over for tanken om en sammenlægning af skole- og folkebiblioteker fra skolefolkene, forudser Henrik Vestergaard. Til gengæld så konstaterede han solid tilslutning til tankerne på Venstres gruppemøde til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde.

- Jeg ser det som en tretrinsraket. Først sammenlægger vi de to foreninger, så sker der en accept af tankegangen i kommunerne og endelig arbejdes der med lovgivningen på Christiansborg.

Skriv en kommentar