Harvard sætter sig op mod de dyre forlag

30-04-2012 af Sabrine Mønsted
Harvard University opfordrer sine forskere til at publicere i Open Access-tidsskrifter og ikke hos de store prestigefyldte forlag. Det er simpelthen for dyrt at købe forskningen tilbage i form af forkromede tidsskrifter.

Harvard University har fået nok af at betale dyrt for den forskning, universitetets forskere selv bedriver. I et notat fra det prestigefyldte universitets fakultetsråd henstilles der til, at forskerne gør deres arbejde frit tilgængeligt gennem Open Access-tidskrifter og boykotter de store prestigefyldte, men meget dyre forskningsforlag.

Eksempelvis er prisen for adgang til en artikel fra to af de store forlag steget med 145 procent de seneste seks år, og nogle tidskrifter koster ifølge notatet op mod 200.000 kroner om året.

Open Access skal også give prestige
I notatet til de 2.100 forskningsmedarbejdere og undervisere på universitetet opstiller fakultetsrådet ni punkter. Blandt andet skal medarbejderne sikre sig, at en kopi af deres artikel kan blive lagt frit tilgængelig ud på universitets hjemmeside.
Desuden skal de opfordre kolleger i forskningsverden til at gå mod mere Open Access, skabe mere prestige i at udgive med Open Access, og de skal få deres faglige organisationer til at tage emnet op.

I Danmark er vi ikke nået til en boykot af de store og dyre forskningsforlag, men de utilfredse strømninger eksisterer bestemt, siger Lillian Madsen, områdeleder på Statsbiblioteket i Aarhus.

- Indtil nu har vi skullet købe alle de tidsskrifter, vi havde råd til, for at betjene de ansatte og de studerende bedst muligt. Men når økonomien bliver presset, kommer der fokus på det paradoksale i, at universiteterne først betaler for forskningen og derefter for at købe den tilbage i form af dyre tidsskrifter. Det er noget, vi diskuterer, for det sluger flere og flere millioner, og vi er bekymrede over udviklingen, siger hun.

Point og penge
Problemet er, at det både handler om prestige, især for den enkelte forsker, at få sin artikel i de store tidsskrifter som Nature eller Science, og om penge, da universiteterne får point og penge tildelt efter, hvor mange artikler deres ansatte får publiceret i bestemte tidsskrifter.

Lillian Madsen forudser, at den teknologiske udvikling vil rykke på balancen idet, at de lange artikler måske viger til fordel for en anden måde at dele forskningsresultater på, eksempelvis gennem forskningsdatabaser, hvor enkelte forsøg, tabeller eller figurer kan hentes.

 

Læs notatet fra Harvard University

Skriv en kommentar