Hvordan når vi børn på en iPad?

08-10-2012 af Sabrine Mønsted

I Odder Kommune har alle folkeskolelever fået en iPad. Det betyder, at bibliotekarerne må opfinde nye metoder for stadig at blive spurgt til råds.

Procentvis er Odder Kommune nok den kommune, hvor flest har en iPad, for udover at alle skoleleverne har fået en udleveret har mange forældre og bedsteforældre købt en, fortæller børnebibliotekar på Odder Bibliotek Trine Mulvad. Og de mange iPads har ændret deres arbejde, mener hun.

- Før kom børnene til os for at finde litteratur eller få vejledning. Nu er de på alle sammen på nettet hele tiden, og de kan finde det hele selv – eller det tror de, at de kan.

Men selv om de er multi-mediale og kan meget mere end os på nogle område rent digitalt, så har de ikke de nødvendige digitale kompetencer i forhold til søgeteknik og kildekritik, og til at vide om det de finder er godt nok, siger hun.

Vi må komme til dem

Trine Mulvad mener, at bibliotekarerne står over for nye udfordringer generelt i forhold til de digitale børn og unge.

- Det rykker ved os som bibliotekarer og vores rolle. Vores største udfordring er at de ikke længere kommer til os, så vi skal finde en måde at komme til dem, og stadig lære dem informationskompetencer på.

En undersøgelse fra Dansk IT og Rambøll Management viser, at kommunernes it-chefer vurderer, at det kun er en tredjedel af skolelærerne, der har it-kompetencer til at udvikle elevernes brug af it i skolen. Og ifølge Politiken er undervisningsminister Christine Antorini med på, at der skal afsættes penge til at forske i, hvilke pædagogiske metoder, der virker i forhold til it og læring.

Mini laboratorium

På Odder Bibliotek håber de at få midler fra Kulturstyrelsen til et projekt, der sammen med eleverne, skolen og biblioteket skal komme med ideer til måder at lære børnene informationskompetencer på ved hjælpe af nye metoder.

- Vi er lige nu et lille laboratorium, fordi alle børn i Odder er på den samme platform, og det skal vi udnytte. Det vil være erfaringer og redskaber som andre kan bruge for det er en udvikling, der er i gang og vil brede sig.

Fælles opgave

Professor på Aalborg Universitet Lars Qvortrup mener, at det er en stor fælles opgave for skolen og skole- og folkebibliotekerne at gøre eleverne i stand til at forholde sig kritiske i forhold til den viden, de finder på nettet og har den almen dannelse, der gør, at de kan sætte den ind i en kontekst.

- Vi er i en verden og i en skole, der bliver mere og mere digital, som Ørestad gymnasium, der har afskaffet bøgerne og erstattet dem med iPads. For ti år siden stod der »Sluk mobilen« over klasseværelset. I dag er du sat af, hvis du ikke er på, men vi skal lære dem hvordan, sagde han på konferencen Skolebibliotek og Folkebibliotek i Digital Tango den 27. september i Nyborg.

 

Skriv en kommentar