IVA dropper sin kursusvirksomhed

01-02-2012 af Anette Lerche
IVA lukker sin kursusvirksomhed. Begrundelsen skal både findes i økonomi og dalende interesse. Kurserne for 2012 afholdes som planlagt.
Det Informationsvidenskabelige Akademi sender ikke noget kursuskatalog på gaden næste år. Begrundelsen er blandt andet dalende interesse.

Det er ikke længere nogen god forretning for IVA at udbyde kurser, og derfor nedlægger IVA sin kursusvirksomhed. Det er den kortfattede konsekvens af et langt forarbejde, hvor IVA har været omkring både Uddannelses- og Kulturministeriet, den daværende Styrelse for Bibliotek og Medier samt biblioteksledere og biblioteksorganisationer for at sikre sig, at beslutningen holdt vand.

Hanne Friis Kaas er administrationschef på IVA og forklarer.
- Der er to årsager til at vi lukker kursusvirksomheden. Den ene er dårlig økonomi som følge af vigende efterspørgsel og den anden er IVAs nuværende strategiske fokus på forskningsbaseret, kompetencegivende efter- og videreuddannelse.  Selve processen har kørt et års tid, fordi det ikke er en beslutning, som vi kunne træffe selv – fordi vi skal følge lovgivningen.

Beslutningen har været længe undervejs

Kursusområdet er som helhed et område med mange spillere på en forholdsvis lille bane. I forhold til biblioteksområdet udbyder Centralbibliotekerne også kurser, og samtidig har IVA oplevet, at der også skete et omsætningsfald ved kurser om for eksempel ledelse eller kundekontakt.

- Det knap så IVA-faglige kunne man jo også finde mange andre steder, siger Hanne Friis Kaas.
Selv om beslutningen har været længe undervejs, så er det ikke nogen let beslutning af lukke IVA’s kursusvirksomhed.

- Det er sørgeligt, at vi må lukke afdelingen, og det betyder også, at vi desværre er nødt til at skære to stillinger væk, forklarer Hanne Friis Kaas. I alt arbejdede der fem medarbejdere i afdelingen, men tre af stillingerne blev skåret væk allerede sidste efterår.

IVA fortsætter med både diplom, master og biblioteksassistent-uddannelserne. Ligesom det stadig er muligt at rekvirere kurser, temadage og konsulentydelser. De planlagte kurser i 2012 vil stadig blive afholdt.

Kommentarer (10)

3. februar 2012 kl. 09:16
Jeg må tilslutte mig Hanne Friis' beklagelse over, at IVA må lukke sin kursusafdeling.

Indrømmet - jeg udtaler mig uden at kende de reelle fakta.

Er behovet dækket af Centralbibliotekernes udbud?
Er statsansatte og privatansatte velkomne på centralbibliotekernes kurser?
Hvordan holdes der overblik og synergi i de decentrale kurser?
Finder bibliotekarer de kurser, de mangler andetsteds?

Jeg tænker, at det er lidt af en falliterklæring at erkende, at der ikke længere er behov for kurser, afholdt centralt for bibliotekarer og informationsspecialister.
Det kan jo ikke være, fordi behovet for udvikling, nytænkning og ny læring ikke er til stede i vores fag.
Netop i disse tider, hvor vi må kæmpe lidt for vores identitet, faglighed og måske også eksistensberettigelse er det vigtig at have en frontløber, der taler og udvikler den fælles sag.

Hvis ikke IVA skal være denne frontløber, hvem skal så? ITU? SDU?
Vil vi virkelig udvande lige netop vores faglighed?

Jeg forstår godt, at udviklingen går i retningen af længere, kompetencegivende forløb, men de rummer ikke samme mulighed for fleksibilitet (hurtig tilpasning til nye temaer og trends), møde på tværs af sektorer – og ikke mindst erfaringsudveksling fra Skagen til Rødby.

Det er vigtigt at have sted at netværke med ligesindede.
Det er vigtigt at holde fast i den samhørighed og integration, som er tradition i vores fag – og som andre fag misunder os.
Det er vigtigt at have et sted, der samler mål og relevans i forhold til lovgivning og arbejdsmarkedets behov for netop vores opkvalificering.
Også når det gælder 1 dags kurser og arrangementer..
Så jo – det er ærgerligt, at håndklædet er smidt i ringen……
3. februar 2012 kl. 10:35
Jeg er enig med Hanne Laursen.
Jeg er nærmest rystet over denne beslutning.
Det er starten på en nedlæggelse af vores profession - intet mindre!

At det ikke er muligt at opretholde blot en lille det af kursusvirksomheden er meget beklageligt.
Det er en kendsgerning at bibliotekernes budgetter ikke har rum til megen kursusvirksomhed, men det bliver alt andet lige endnu sværere at argumentere for denne, når IVA ikke er på banen længere.
Netop nu, hvor livslang læring er en absolut nødvendighed, er det bare helt galt.
4. februar 2012 kl. 15:30
Den livslange uddannelse. På biblioteksområdet var vi så heldige at få en statsfinanseret efteruddannelsesvirksomhed på lærerhøjskolevilkår dengang Danmarks Biblioteksskole i 1956 afløste Statens Bibliotekstilsyns uddannelsesvirksomhed, der omfattede både grunduddannelse og efteruddannelse indenfor biblioteksområdet.

Biblioteksskolen har ganske vist aldrig prioriteret efteruddannelsen helt så højt som grunduddannelsen, f.eks. blev 3-månederskurserne, hvortil der skulle ydes dagpenge, i sin tid sparet væk, for at undgå at spare på grunduddannelsen, men stort set opfyldte skolen i mange år behovene. Men indenfor visse områder kneb det med tilbud af tilstrækkelig kvalitet, og der opstod nye kurser udenfor DB.

Jeg har ingen kendskab til, hvordan IVA's efteruddannelsesvirksomhed har udviklet sig i de senere år, men jeg synes det er meget voldsomt, at man indenfor biblioteksområdet opgiver at videreføre en oprindeligt statsfinanseret videruddannelsesvirksomhed. Hvordan er det kommet så vidt???
5. februar 2012 kl. 12:01
Ja, vel er det vigtigt med længere, kompetencegivende forløb (udover selve uddannelsen). Men dem tager man jo trods alt kun nogle stykker af i et arbejdsliv, hvis overhovedet.

Resten af tiden er det korte kurser der kan være med til at holde fagligheden opdateret. Eller skifte retning på fagligheden. Og skal alle de års livslang læring ikke være forankret i faget? Jeg er meget ked af at miste muligheden for at tage korte kurser målrettet min profession. Korte kurser er den form for efteruddannelse, der er praktisk og økonomisk indenfor min rækkevidde. Ikke mindst i de tilfælde hvor jeg vælger selv at spendere kursusafgift og ferie, fordi jeg ønsker mig et kursus som min arbejdsgiver ikke vil bevilge.

Og så deler jeg Hanne Biehl Laursens bekymring for det decentrale udbuds dækning, synlighed og tilgængelighed. Vil BF påtage sig at skabe overblikket over kurser? Rigtigt mange af os er på arbejdspladser der ikke har bibliotekarisk volumen til at bruge ressourcer på selv at have dette overblik. Eller til at rekvirere kurser fra IVA, som jo stadig er muligt.

Og så har jeg iøvrigt oplevet at få et kursusønske godkendt fordi udbyderen var IVA, det vidste man jo hvad var...
8. februar 2012 kl. 13:55
Forhåbentlig påtager Centralbibliotekerne sig en udvidet forpligtelse på dette område. Gerne i samarbejde, således at gode undervisere kan deles og udlånes! Det kan ovenikøbet have den fordel, at rejsetid og -omkostninger minimeres, og at netværksdannelsen i nærområderne styrkes.
Men bortset fra det er jeg helt enig i, at de praktiserende bibliotekarers faglige vedligeholdelse og udvikling kan være truet af dette beklagelige ophør. Der er mange kurser, som ikke vil kunne fås i den målrettede form uden for væsenet.
9. februar 2012 kl. 13:21
Det her er helt hen i vejret. Alle ansvarlige for denne profession skærer væk og vasker hænder og mumler noget med at spare.

Det undrer mig meget at IVAs kursusafdeling tilsyneladende ikke har spurgt os (tidligere studerende, ude på arbejdsmakedet, ledige), hvilke kurser og efteruddannelse vi har brug for. Invitér os dog ind til en brainstorm, fokusgruppe eller hvad det nyeste buzzword nu er.

Og nu vi er igang, så pas på ikke at ændre selve uddannelsen til noget generisk intetsigende, som ikke har noget med folkebibliotekernes nutid/ fremtid at gøre.

Bibliotekarforbundet sætter ifølge nyeste leder i Perspektiv fokus på læring og viden i 2012 - hvad gør IVA?
9. februar 2012 kl. 13:25
Vi skal være de første til at beklage, at økonomien har tvunget os til at lukke Kursus- og Konsulentafdelingen på IVA. Der har ikke været nok tilmeldinger til vores arrangementer, og derfor vil vi fremover lægge fokus på den forskningsbaserede kompetencegivende efteruddannelse. Fra efteråret 2012 tilbyder vi en revideret masteruddannelse, hvor der også fortsat vil være mulighed for at tage enkelte moduler frem for hele uddannelsen. Vi arbejder også i øjeblikket på en helt ny biblioteksassistentuddannelse sammen med professionshøjskolen Metropol og COK – Center for Offentlig kompetenceudvikling. Diplomuddannelsen får også et eftersyn og vil få en meget bredere appel end den har i dag.

Hvis der rundt omkring på bibliotekerne bliver behov for, at vi arrangerer et kursus eller en temadag, så håber vi meget på at komme i dialog med jer om det. Ida Høegh vil være jeres kontaktperson. Det samme gælder konsulentopgaver, hvad enten det drejer sig om brugerstudier eller inspiration til biblioteksudvikling. Her vil Ragnhild Riis være kontaktpersonen.

IVA har de sidste par år gennemført en nødvendig forandringsproces i forhold til både undervisning og forskning, hvilket har været vigtigt og nødvendigt. Vi er af den overbevisning, at det er den måde, vi tjener biblioteksverdenen bedst på. Vi bestræber os på at kommunikere vores nyeste forskningsprojekter ud til alle – til gavn for alle.

Afslutningsvis vil jeg gerne henlede opmærksomheden på vores elektroniske nyhedsbrev Insight IVA, der udkommer hver anden torsdag. Vi håber, I får lyst til at abonnere på vore nyheder og følge med i hvad der sker på IVA - og derigennem blive inspireret til samarbejde med os: http://iva.dk/omiva/nyheder/insight/12-02-02/

Med venlig hilsen

Rektor Per Hasle
11. februar 2012 kl. 10:55
Kære rektor

Har I sørget for også at udbyde de kurser, som bibliotekerne havde behov for, i stedet for, som vi i fortiden har oplevet, de kurser, hvor man kunne udnytte biblioteksskolens overskydende lærerkapacitet?

Jeg har for år tilbage været med til at få oprettet kurser udenfor biblioteksskolen, det skete for at få løst nogle åbenbare behov, som åbenbart ikke lod sig løse på anden måde. Medens man dengang på andre biblioteksfaglige områder, stadig havde udmærkede kurser på biblioteksskolen, og dem brugte vi så.

Tiden er i dag en anden, og behovene er anderledes, ofte må der være behov for at hele personalet samtidigt lærer noget nyt, men alligevel kan jeg undre mig over, hvordan man er kommet så langt ud, at der ikke er efterspørgsel efter IVA's korte kurser . Jeg kan heller ikke lade være med at se det som en statslig rammebevilling til kortere efteruddannelseskurser af kommunale og private ansatte indenfor biblioteksområdet, der bliver til en bevilling til udelukkende længerevarende efteruddannelse. Hvad siger KL?


14. februar 2012 kl. 08:35
Kære Grete

Vi har i Kursus- og konsulentafdelingen bestræbt os på at lave kurser, der har relevans for et bredt udsnit af biblioteksansatte og andre informationsprofessionelle. Udgangspunktet har været behov og ønsker, dels som vi har forsøgt at se det, dels som vi har fået tilkendegivelser om fra vores kursister og andre, der har henvendt sig. Udgangspunktet har således ikke været om der var "overskydende lærerkapacitet".

De sidste mange år har afdelingen været drevet udelukkende som indtægtsdækket virksomhed. Det har vi måske ikke været dygtige nok til, men en stor del af årsagen til at afdelingen må lukke er givetvis nedskæringerne på folkebibliotekernes penge til kompetenceudvikling. De få penge, der er tilbage har man i høj grad brugt på kurser i regi af centralbibliotekerne, der har været i stand til at tilbyde kurser til en lavere pris.

Mvh Matthias Engberg Eiriksson
Tidl. konsulent i kursus- og konsulentafdelingen
15. februar 2012 kl. 08:25
Tak for svaret fra IVA's tidligere kursuskonsulent.

Jeg forstår at den statslige finansiering af biblioteksområdets efteruddannelse allerede var forsvundet , og at det i en nedskæringstid er forståeligt at bibliotekerne prøver at få mest ud af deres efteruddannelsesmidlerne lokalt. Men set i et historisk perspektiv, er det et tab.

Skriv en kommentar