IVA offentliggør notat fra drøftelserne med KU

29-05-2012 af Anette Lerche

IVA offentliggør det notat, som man har drøftet fusionsmulighederne med Københavns Universitets (KU) ud fra. Notatet afdækker de synergifelter, der vil opstå som følge af et tættere samarbejde mellem IVA og KU.

Om end den endelige godkendelse ikke er på plads endnu, så er det kun formalia. For IVA og KU er tæt på at kunne fusionere. Nu offentliggør IVA det notat, som har ligget til grund for drøftelserne mellem de to uddannelsesinstitutioner.

I notatet fremhæves IVA’s to søjler, nemlig den informationsvidenskabelige og den kulturformidlende. Efter en fusion vil denne faglige forankring stadig være bevaret, konkluderes der blandt andet i notatet. Og via en fusion, vil der ske en fortsat udvikling af det, der i notatet beskrives som »nyhumanistisk dannelseskompetence«. Blandt andet fordi IVA i et KU-miljø, vil kunne få bidrag fra relevante fag som medievidenskab, retorik, sprogteknologi, dansk, sociologi og datalogi.

Læs notatet fra Insight IVA

Skriv en kommentar