IVA og KU næsten klar med fusionsbeslutning

14-05-2012 af Anette Lerche
På et debatmøde på onsdag den 16. maj vil de studerende på IVA kunne stille spørgsmål til den fusion mellem Københavns Universitet og Det Informationsvidenskabelige Akademi, der tegner til at blive en realitet allerede i 2013.

Med forbehold for at bestyrelsen for Københavns Universitet og ikke mindst den ansvarlige minister også skal sige god for fusionsplanerne mellem KU og IVA, så er et par måneders forhandlinger nu nået så langt, at der snart kan fremlægges en principbeslutning om en fusion.

Det skriver rektor Per Hasle i et brev til de studerende på Det Informationsvidenskabelige Akademi.

- Den første analyse har i høj grad bekræftet, at en fusion vil være velbegrundet, og at begge parter har meget at vinde. Så når en fusion er vedtaget, er det så at sige bare med at komme i gang med at udfolde de nye muligheder, skriver Per Hasle.

Per Hasle har igennem processen lagt vægt på, at IVA’s identitet og faglighed skal bevares. I brevet til det studerende skriver han:

- I henhold til processen og vore drøftelser frem til nu, bliver IVA en tydelig enhed på det Humanistiske Fakultet og med et godt råderum, og IVA bevarer sit nuværende navn og begge sine afdelinger – Øst og Vest. Desuden er der en grundlæggende enighed om, at IVA’s økonomi skal sikres på en fornuftig måde, så forskning og undervisning fastholdes på det kendte niveau (med indlysende forbehold for udsving i vort studentertal, politisk vedtagne besparelser etc.).

Tidshorisonten er en skæringsdato allerede den 1. januar 2013. Det er allerede besluttet, at IVA flytter til Søndre Campus på Københavns Universitet i 2016.

Kommentarer (3)

16. maj 2012 kl. 15:44
Det lyder godt, og synes jeg, at det bliver en spændende oplevelse
22. maj 2012 kl. 17:11
Fantastisk - når man i i 80'erne i skolens Uddannelsersråd tillod sig at stille ?-tegn hvorfor dette ikke var fremtiden:
hængt totalt ud både i BF og på Skolen -
20 - 30 år' udvikling - tjah :-(
23. maj 2012 kl. 08:05
I 70erne var der ønsker om at den nye biblioteksskoleafdeling skulle være en del af det nye universitet, det lykkedes aldrig, og jeg har en fornemmelse af at den stærke modstand kom fra Birketinget.

Nu sker der en sammenlægning af Københavns Universitet og biblioteksskolerne i Aalborg og København. Hvorfor sammenlægges biblioteksskolen i Aalborg ikke endelig med Aalborg Universitet?

Skriv en kommentar