IVA satser på samarbejde med KU

14-02-2012 af Anette Lerche
Senest i 2016 flytter IVA i København fra sine vante omgivelser på Birketinget 6 for i stedet at dele bygninger med Københavns Universitet. Nærmere bestemt er det lokaler på Søndre Campus, i den bygning, der kaldes KUA3, der skal huse kommende studerende i informationsvidenskab og kulturformidling.

Planerne om flytningen har været undervejs i et stykke tid, men nu er der givet grønt lys fra Uddannelsesministeriet til, at IVA flytter til det helt nye byggeri KUA3. Her kommer de studerende fra IVA sandsynligvis til at dele kantine med teologi- og jurastuderende. IVA skriver i sit nyhedsbrev, at grundene til at flytte både skal findes i et behov for mere moderne lokaler, men også et ønske om nærhed til Københavns Universitet for at styrke studie- og forskningsmiljøet på IVA.

Samarbejdsplaner mellem IVA og KU

Det er dog ikke kun fysisk, at IVA og KU kommer til at blive tættere. Også omkring samarbejdet er IVA og KU’s ledelse i dialog om et samarbejde. På IVA’s studienet skriver IVA:

»Ledelsen har holdt et første møde med KU’s øverste ledelse, og vi vil i den nærmeste tid analysere de forskellige muligheder. Et udvidet samarbejde kan antage mange modeller inden for et kontinuum gående fra samarbejde aftalt på institutniveau mellem selvstændige parter til at IVA bliver en egentlig enhed på KU. Vi har ikke endnu en foretrukken model og vil bruge processen til at afsøge mulighederne og sætte ord på, hvilke fordele og ulemper, der er for IVA ved de forskellige modeller. Tidsplanen for at afsøge mulighederne for et samarbejde forventes afsluttet inden sommerferien.«

Medarbejderne har også modtaget en skrivelse fra rektor, der blandt andet understeger, at medarbejdernes jobsikkerhed er meget vigtig, ligesom samarbejdet mellem IVA i København og Aalborg ønskes bevaret. Allerede i dag er det at være en del af et campusområde hverdag for de studerende i Aalborg.

Endelig understreges det, at IVA ikke frivilligt vil indgå i en model, hvor man ikke bevares som en enhed, der omfatter informationsvidenskab og kulturformidling.

Skriv en kommentar