Kontingentet er for højt

17-04-2012 af Anette Lerche
Flere kommuner har meldt sig ud af Danmarks Biblioteksforening og begrunder beslutningen med økonomi. Faldet i opbakning er ikke dramatisk, men vi skal forny os, konstaterede Danmarks Biblioteksforening blandt andet fra talerstolen til årsmødet sidst i marts.

Den seneste opgørelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at 83 ud af landets 98 kommuner er medlemmer. Til årsmødet i marts blev der blandt andet talt om, at opbakningen til foreningen kan være vigende.


- Der er kommuner, der melder sig ud. Vi er stadig en stor og vellidt forening, men vi skal selvfølgelig tage udmeldingerne alvorligt og finde ud af hvorfor. Så vidt jeg kan forstå, så begrundes udmeldingerne med økonomi og skyldes ikke, at foreningen gør det dårligt, konstaterer Kirsten Boelt, der er 2. næstformand i Danmarks Biblioteksforening.


Kirsten Boelt var på talerstolen til årsmødet i marts og efterlyste blandt andet en debat om foreningen og især, hvordan den kan engagere de yngre politikere og kolleger.


- Det er ikke fordi, at Danmarks Biblioteksforenings medlemmer ikke er aktive, men vi vil gerne have, at foreningen bliver endnu mere tydelig, så vi styrker foreningens image og gennemslagskraft i kommunerne.

Kirsten Boelt vurderer, at foreningen med 83 kommuner i ryggen stadig er stor. Men der er rygter om, at flere kommuner overvejer at melde sig ud. En af de kommuner, der tog beslutningen for flere år siden er Solrød Kommune.

- Nytteværdien ved medlemsskabet var ikke stor nok i forhold til kontingentstørrelsen, forklarer Mona Madsen om beslutningen.


- Som jeg husker det, så betalte vi, som en lille kommune, 35.000 kroner i kontingent. Men der var ikke ret mange politikere, der gad deltage i årsmødet, som jo så samtidig også er en stor udgift, uddyber hun.

Lettere at melde sig ud

Mona Madsen er i dag personligt medlem af foreningen, og hun stillede i år et forslag til en vedtægtsændring til generalforsamlingen. Forslaget gik ud på at ændre det skriftlige varsel for udmeldelser fra tre til en måned, og blev stillet på baggrund af hendes personlige erfaringer med proceduren omkring Solrød Kommunes udmeldelse.


- I kommunerne vedtager man som regel næste års budget i oktober, og derfor kan man ikke nå at opfylde Danmarks Biblioteksforeningens krav om en skriftlig udmeldelse med tre måneders varsel til 1. januar og kommer derfor til at betale endnu et års kontingent. Derfor gik mit forslag på at ændre det skriftlige varsel fra tre til en måned, forklarer Mona Madsen.


Forslaget blev ikke vedtaget på generalforsamlingen, men Mona Madsen og Solrød Kommune er ikke alene de eneste, der synes, at kontingentet er for højt. Blandt de kommuner, der har meldt sig ud af Danmarks Biblioteksforening, er også Faxe Kommune, hvor Michael Frederiksen (A) er medlem af kulturudvalget.


- Der er mange kommuner, der melder sig ud. I Faxe meldte vi os ud primært på grund af det høje kontingent, men det var også på grund af regionsstrukturen, forklarer Michael Frederiksen.


I dag er han personligt medlem af foreningen, som han understreger, at han har respekt og stor sympati for, fordi det er unikt at fagfolk og politikere mødes i samme forum. Men siden amterne blev nedlagt, og foreningen blev delt op i regioner, er det blevet svært at mødes lokalt og diskutere biblioteker. Region Sjælland, som Faxe Kommune hører til, har en stor geografisk spredning, og det er ikke lykkedes at ændre strukturen, så enheden kunne blive mindre igen.


Michael Frederiksen efterlyser en større forandringsparathed hos Danmarks Biblioteksforening.
- Jeg synes ikke, at man tog fat om nældens rod til årsmødet. Man diskuterede ikke den vigende opbakning rigtigt, man havde fokus på digitalisering, ophavsret og så videre. Det er vigtige emner, men når man står i en krise, så skal man erkende det og finde et bud på, hvordan man kan løse det.

Se Danmarks Biblioteksforenings oversigtskort over medlemskommuner.

Skriv en kommentar