Kulturministeren opfordrer til at genoptage forhandlinger om eReolen

08-11-2012 af Anette Lerche
Kulturministeren roste i et oplæg til Biblioteksledermødet i Nyborg bibliotekerne for deres innovationskraft og integrationsindsats. Og så understregede han i sin kommentar til sammenbruddet i eReolens forhandlinger, at i en periode med digitalisering er man nødt til at afprøve forskellige modeller.

Kulturminister Uffe Elbæk holdt et kort oplæg til årets Biblioteksledermøde i Nyborg den 6. oktober.

Han roste bibliotekerne for deres innovationskraft og for at have godt fast i gruppen af nydanskere, men påpegede samtidig, at der er et fald i antallet af brugere generelt i følge den nye Kulturvane-rapport. Uffe Elbæk pegede på digitalisering af kulturen som et vigtigt indsatsområde sammen med ønsket om et kulturelt dannelsesløft af danskerne. Og så kom en stor del af hans oplæg også til at handle om eReolen og de sammenbrudte forhandlinger.

- Digitaliseringen kommer til på mange områder at være spændende og konfliktfyldt. Jeg nævner eReolen og så bliver jeg helt træt, for her bliver jeg uafbrudt udfrittet omkring min holdning er, til de sammenbrudte forhandlinger, konstaterede Uffe Elbæk.

 

Kulturministeriet er ikke en del af konflikten

- Jeg dømmer ikke forløbet omkring forhandlingerne. Der er sikkert en god grund til, at de brød sammen. Men vi skal se det i et digitalt mellemtidsperspektiv. Vi er nødt til at lave nogle forsøg. Jeg har da, når jeg har talt med forlagene drillet dem og sagt, I løb det selv i gang og ville opdrage danskerne til at læse e-bøger, fortalte Uffe Elbæk.

- Jeg er ikke en del af konflikten. Jeg ser på den fra sidelinjen. Jeg vil bare på venligste vis skubbe begge parter.

Kulturministeren påpegede, at der under hele konflikten omkring eReolen gemmer sig en lang række dilemmaer, der følger i kølvandet på digitaliseringen. Han nævnte blandt andet hele distributionen, udfordringen af eksisterende forretningsmodeller, samt mellemled og aktører, der kommer til at forsvinde.

- Vi bliver nødt til at finde en model, der på den ene side sørger for at den digitaliseringen, der foregår fortsætter, men også kommer forlagene i møde, så de kan lave en ny forretningsplan på deres område. Vi har brug for forlagene, og de har også brug for bibliotekerne. Jeg er ked af skyttegravskrigen, hvor man har skudt på hinanden og set hinanden som modstandere, for vi er led i samme fødekæde, og vi skal udvikle modeller, der sikrer gode digitale øger på hylderne og forlagene et forretningsgrundlag, så de kan udgive bøger og forfatterne kan leve af det.

Skriv en kommentar