Medborgercentre på dagsordenen

Er medborgercentre fremtidens bibliotekskoncept? Siden 2008 har 16 biblioteker arbejdet med at etablere og udvikle biblioteksbaserede medborgercentre. Indsatsen bliver nu evalueret ved en konference den 26. september i Vollsmose Kulturhus.

Under overskriften "Medborgercentre - et fremtidigt bibliotekskoncept" vil konferencen tage udgangspunkt i de resultater, som 16 biblioteker har opnået i deres arbejde med at etablere biblioteksbaserede medborgercentre i udsatte boligområder siden 2008 med støtte fra satspuljemidlerne på i alt 18 millioner kroner.

Det biblioteksbaserede medborgercenter kan beskrives som en hybrid af kultur- og folkeoplysningsinstitution, frivillighedsbase samt fremskudt offentlig service og rådgivning.

Målet er nu at finde ud af, hvordan erfaringerne fra de 16 biblioteker med at etablere medborgercentre kan danne inspiration for andre kommuner i deres arbejde med at udvikle fremtidens folkebiblioteker.

Der er tilmeldingsfrist til konferencen den 14. september. Læs mere og download konferenceprogrammet på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Skriv en kommentar