Mere kontrol på arbejdspladsen

18-09-2012 af Sabrine Mønsted

41 procent af de offentlige ansatte oplever, at der er kommet mere kontrol af deres arbejde det seneste år, viser en ny undersøgelse, LO og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO) har fået lavet.

Ambitionerne hos både den tidligere og nuværende regering har været, at frihed og ansvar skulle tilbage til medarbejderne i den offentlige sektor. Der skulle spares tid og penge ved at slippe bureaukrati og kontrol. Derfor er det tankevækkende, at en ny undersøgelse fra Gallup viser, at fire ud af ti ansatte i det offentlige mener, at de i dag bliver udsat for endnu mere kontrol end tidligere. Kun ni procent oplever mindre kontrol end for et år siden.

Økonomi-og indenrigsminister Magrethe Vestager kommenterer undersøgelsen i Ugebrevet A4 og siger, at tingene tager tid at ændre, og kræver en helt anden måde at tænke styring af den offentlige sektor på.

– Men vi er skridt for skridt begyndt at fjerne overflødige regler, siger hun.

Penge og arbejdsglæde går tabt

Lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS Niels Thyge Thygesen understreger, at der er enorme summer at spare på administration ved at slække på kontrollen. Og lige så vigtigt vil det betyde større arbejdsglæde og initiativ fra medarbejderne.

I undersøgelsen svarer 34 procent eksempelvis, at de det sidste år har oplevet at få mindre indflydelse på deres arbejde, mens kun ni procent har oplevet at få mere indflydelse. Tre ud af fire mener, at de i høj eller nogen grad kunne medvirke til at gøre deres arbejdsplads mere effektiv, hvis de rent faktisk blev spurgt og fik medbestemmelse.

Frihedsreform

OAO (Offentlige Ansattes Organisationer) er kommet med en ti anbefalinger til en reform af det offentlige under overskriften Tillid giver verdensklasse. Mindre kontrol, færre regler, større indflydelse på arbejdet og målinger brugt som udviklingsredskab og ikke til kontrol er nogle af anbefalingerne.

Læs mere om undersøgelse i artiklen fra Ugebrevet A4: Kontrol af offentlige ansatte stiger

OAO’s ti anbefalinger til reform i den offentlige sektor

Skriv en kommentar