Ophavsretten får stadigt større kulturpolitisk betydning

14-11-2012 af Sabrine Mønsted
Ophavsrettens udfordringer var til debat på årets UBVA-symposium den 8. november. Flere efterspurgte mere simple regler og én indgang til rettighedsorganisationerne.

Formand for Bibliotekarforbundet og medlem af UBVA, Pernille Drost, holdt oplæg om ophavsrettens udfordringer set fra brugernes synsvinkel.
- Bibliotekerne har en samfundsforpligtigelse til at stille viden og kultur til rådighed, men det betyder også konstante udfordringer i forhold til ophavsretten.

Pernille Drost pegede blandt andet på, at aftaler med de forskellige organisationer kan være svære at gennemskue, fordi de er skrevet med et »højt juridisk lixtal«, så der er et behov for bedre information på området.

Let adgang og priser
Pernille Drost opfordrede Copydan til at kigge på priserne i forhold til volumen.
- Bibliotekerne må sige nej til digitaliseringsprojekter, fordi de ikke har råd til at betale for tilladelse til at digitalisere en række tidsskrifter, der for eksempel indeholder tusindevis af illustrationer, sagde hun.

Bibliotekar og sektionsleder på Syddansk Universitetsbibliotek, Jens Dam, efterspurgte en »indgang« for bibliotekerne til de ophavsretlige organisationer, så man ikke skal henvende sig flere steder. Som det er i dag, er Copydan for eksempel delt i seks kontorer som Copydan Tekst og Node, Copydan Billedkunst og så videre. Chef for Copydan Tekst og Node, Anders Rasch, lovede at »tage den bold op« med sit bagland.

Nye digitale krav
Forlagsbranchen er påvirket og udfordret af den digitale udvikling både, hvad angår det at finde nye forretningsmodeller, så økonomien er bæredygtig og ved at skulle imødekomme de krav, som kommer med de digitale udgivelser som interaktivitet og hyppig redigering, sagde direktør i Forlæggerforeningen, Christine Bødtcher-Hansen, i sit oplæg.

I 2011 fik de ophavsretlige organisationer hevet over to milliarder kroner hjem, som skulle fordeles mellem rettighedshaverne. De organisationer, der står for størstedelen af det arbejde, er KODA, Verdens TV, NBC, Gramex og Copydan Tekst og Node.

Hele symposiet kommer til at lægge på UBVA’s hjemmeside, hvor man kan se alle oplæg og debatter. www.ubva.dk Skriv en kommentar