Overenskomtkrav for 2013

08-05-2012 af Anette Lerche
Sidst i april vedtog Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse de endelige overenskomstkrav. Kravene sendes nu videre til Akademikernes Centralorganisation.
Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse vedtog på sit bestyrelsesmøde den 26. april de overenskomstkrav, forbundet vil stille til overenskomstforhandlingerne i 2013. Kravene er nu sendt til Akademikernes Centralorganisation, der som hovedorganisation koordinerer kravene fra alle de akademiske fagforeninger.

Overenskomstforhandlingerne i 2013 bliver desværre – som forhandlingerne i 2011 – præget af den økonomiske krise, og derfor har hovedbestyrelsen valgt at stille færre overenskomstkrav end vanligt. Og det største fokus i forhandlingerne vil blive slagsmålet omkring sikring af medlemmernes realløn.

Den endelige kravspakke indeholder dog også overenskomstkrav, som er indsendt af medlemmer og tillidsrepræsentanter. Blandt andet har flere ønsket, at forbundet stiller krav om, at medarbejdere har ret til omsorgsdage til pleje af ældre familiemedlemmer.

Se mere om overenskomstforhandlingerne

Skriv en kommentar