Psykisk arbejdsmiljø skal opprioriteres

21-06-2012 af Sabrine Mønsted
Der var bred politisk enighed om, at det psykiske arbejdsmiljø skal mere i fokus, da AC i juni afholdt konferencen Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod 2020.

Fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti var der ikke tvivl om, at det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for bundlinjen i de danske virksomheder og skal meget mere i fokus. Derfor skal Forebyggelsesfonden mere på banen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Som det er i dag, er det kun cirka otte procent af fondens midler, der går til at forebygge psykiske arbejdsskader.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Jørgen Arbo-Bæhr var inde på, at fondens midler skulle deles fifty-fifty mellem det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Socialdemokraternes Lennart Damsbo-Andersen og de Radikales Nadeem Farooq ville ikke sætte procenter på, men var enig i, at midlerne skal fordeles mere ligeligt.

Fra branche til arbejdsplads
Et klart ønske fra Akademikernes Centralorganisation (AC) var også, at indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet bliver mere helhedsorienteret ved at flytte fokus fra brancher til arbejdspladser.

- Fondens midler skal ikke være bundet til særligt udsatte brancher, i stedet skal de enkelte arbejdspladser kunne søge om projektpenge til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Det nytter ikke at lave projekter om det psykiske arbejdsmiljø på et hospital kun for sosu-assistenter og sygeplejersker og ikke inddrage lægerne. Vi skal væk fra branchetilgangen og over mod en arbejdspladstilgang, sagde formanden for AC’s arbejdsmiljøudvalg, Lars Qvistgaard.    

SF’s arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen agiterede også for, at det skal være lettere at få anerkendt en psykisk arbejdsskade eventuelt ved at dele bevisbyrden, så den ansatte ikke står alene med at skulle bevise, at den psykiske arbejdsskade er sket på arbejdspladsen.

Det Konservative Folkeparti og Venstre var ikke til stede ved debatten.Skriv en kommentar