Medborgerservice er en succes

16-03-2012 af Sabrine Mønsted
Mange nydanskere føler sig fortabt i den offentlige digitalisering. Ølby Bibliotek har succes med en såkaldt MedBorgerService, hvor nydanskere kan booke tid og få hjælp til alt fra at bestille skolemælk på nettet til at forstå et brev fra Udlændingeservice.

Hamide Kara er integrationsbibliotekar og projektleder på MedBorgerService og ser det som en oplagt opgave for bibliotekerne, hvis mål også er at understøtte læring og styrke den demokratiske deltagelse. 

- I 2015 skal størstedelen af borgernes kontakt med det offentlige være digital. Men en stor gruppe af blandt andet nydanskerne vil stå fortabt tilbage, siger Hamide Kara, der mener, at det er den gruppe, bibliotekerne skal gribe.

Flere end forventet


Projektet startede 14. april 2011, og servicen er åben fire timer om ugen. Nydanskerne kan booke et møde med en bibliotekar en halv til en hel time og få hjælp til deres konkrete problemer eller spørgsmål, og interessen har været større end forventet.

- Der har vist sig et stort behov for servicen. Vi regnede med, at det ville tage tid, før de fik øje på tilbuddet, men 60 til 75 procent af tiderne er i gennemsnit booket hver uge. Ofte kommer brugerne flere gange, for det er en proces. En mor kan for eksempel komme frustreret til os, fordi man kun kan bestille skolemælk online. Så lærer hun første gang at tænde computeren, og vi hjælper hende med at bestille mælken, næste gang kan hun lidt mere, og til sidst har hun fået kompetencerne selv, siger Hamide Kara.

Face to face reklame

Hun har spredt budskabet ved at tage ud på sprogskoler og have kontakt med kommunens integrationskonsulenter. Sproglærerne har været rigtig glade for at kunne henvise til servicen, fordi de tit oplevede elever, der efter undervisningen havde praktiske spørgsmål.

Hamide Kara har også delt visitkort ud til de børn og unge, der kommer i bibliotekets lektiecafe, fordi det også er en hjælp til dem, at deres forældre får hjælp, så børnene slipper for at oversætte breve eller gå på nettet for dem.

Ølby Bibliotek har ikke fået ekstra penge til projektet, men har oprettet MedBorgerService indenfor sit eksisterende budget.

 

MedBorgerService projektmål:

Fra at være leverandør af information er biblioteket en aktiv medspiller i nydanskerens læringsproces.

Der tilbydes individuel vejledning/undervisning i informationskompetence hvor udgangspunktet er nydanskerens aktuelle og individuelle situation.

Tilbuddet er en kombination af pædagogisk metode og bibliotekarisk faglighed og sigter mod differentieret læring.

Konkret aktiviteter:

- at forstå breve fra det offentlige
- at få vejledning i hvor man skal henvende sig i kommunen                        
- at blive bevidst om rettigheder og muligheder bredt
- at overskue uddannelsesvalg, søge om optagelse på uddannelse
- at få sparring og hjælp til at skrive ansøgninger og at gå til ansættelsessamtaler
- at få hjælp til medborgerskab og deltagelse i samfundet.

Læs mere om MedborgerserviceKommentarer (1)

21. marts 2012 kl. 11:13
Jeg synes det er alle tiders tiltag. Jeg kender selv invandrere, og det er ofte meget svært for dem at forstå breve, ansøgninger m.m. fra det offentlige. Noget har at gøre med deres danskkundskaber, hvor det kniber med skriftligheden, og også at "bevæge" sig i vores, desværre ofte, indviklede sociale system.
Dertil kommer for få IT-færdigheder - og her spiller den maglende skriftlighed også ind. Det lyder til en god ide, at de har mulighed for at få oplæring i IT i flere omgange.af flere gange.

Skriv en kommentar