Ny tænketank for biblioteker

27-06-2012 af Sabrine Mønsted
Hvordan ser biblioteket ud om 20 år? Det skal en ny tænketank forsøge at give svar på. Med i tanken er Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening og Bibliotekschefforeningen, men ikke Bibliotekarforbundet.

Tænketanken skal sætte bibliotekerne på den politiske dagsorden og debattere, hvordan vi sikrer bibliotekerne i fremtiden, ifølge Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening, der er den forening, der putter flest penge i projektet.

- Vi skal undersøge, hvad samfundet og borgerne har behov for i fremtiden, og hvordan vi finansierer det, siger han. Tænketanken skal blandt lave undersøgelser, indsamle statistik og lave analyser for at få samlet så meget viden om nutidens og fremtidens bibliotek som muligt.

Udover de fire biblioteksforeninger er over 30 folkebiblioteker og flere virksomheder med i tænketanken, og de betaler hver 25.000 kroner for at deltage.

Hvordan vil I sikre, at der er fælles retning på de anbefalinger tænketanken kommer med, når så mange interessenter er involveret?

- Det tror jeg måske heller ikke, at vi kan. Det ligger i tænketankens natur, at der vil være mange forskelige meninger. Udover de betalende medlemmer, vil vi løbende invitere »forstyrrende« elementer ind. Det kan være folk som har provokerende og interessante holdninger til bibliotekerne. Målet er at komme med input til en løbende offentlig debat, hvor alle andre også kan blande sig og ikke nødvendigvis ende med en rapport a la Folkebibliotekerne i videnssamfundet.

Betalt indflydelse
Der er flere private leverandører, der betaler for at være med i tænketanken blandt andet Axiell. Risikerer I ikke, at de betaler sig til indflydelse?

- Nej, der er en styregruppe, der består af ledere fra biblioteksorganisationerne. Der er en pluralistisk tilgang i bibliotekerne, og jeg er sikker på, at der ikke er nogle, der kommer til at dominere. De private virksomheder har en interesse i at følge med i, hvad biblioteket udvikler sig til, hvad de skal levere i fremtiden, og de kan være med til at udvikle nye forretningsmodeller. 

Hvorfor er Bibliotekarforbundet ikke inviteret med i tænketanken?

- I første omgang valgte vi at invitere landets biblioteksforeninger. Fagforeningerne kan have en anden interesse, og fokus i denne tænketank skal ikke være personalepolitisk. Der skal være plads til alle tanker, rent hypotetisk for eksempel at man skal arbejde om natten, bruge mindre personale og så videre.

Medarbejderne på landets biblioteker kan jo have mange ideer til udvikling, hvordan sikre I at få dem med?

- Danmarks Biblioteksforening har mange medlemmer, der arbejder på bibliotekerne, så vi slipper ikke af sted med at finansiere et projekt, hvor vi ikke inddrager dem. Ud over det så vil vi også løbende finde på elementer, der kan inddrage endnu flere medarbejdere.

Vores egen stemme
Formand for Bibliotekarforbundet Pernille Drost notere sig, at fagforeningen ikke er inviteret med.
- Men vi har vores egen stemme i debatten og kan tage vores standpunkt, når vi ser tænketankens anbefalinger. Hvis Bibliotekarforbundet var med og bare én blandt mange, der skulle betale 25.000 kroner, så er det alligevel svært at sige, hvor vi kunne gøre vores indflydelse gældende. Umiddelbart vil jeg da heller ikke håbe, at tænketanken vil komme med anbefalinger, som Bibliotekarforbundet ikke vil kunne nikke til, siger hun.

Kommentarer (2)

27. juni 2012 kl. 14:40
Besynderligt, at Bibliotekarforbundet ikke er inviteret med. Forbundet har da ikke kun personalepolitiske interesser, men også faglig viden og engagement! Men jeg var nu heller ikke klar over, at man skal betale en formue for at være med i det selskab .. Og det synes jeg faktisk er ganske groft. Kommunerne betaler i forvejen dyrt for medlemskabet, og hvis der overhovedet skal være nogen mening i at betale til en biblioteksforening af denne karakter, er det vel netop fordi den skal fungere som forum for udveksling af tanker og ideer, herunder også for de personlige medlemmer, som næppe har lyst til at lægge 25.000 kr. for at være med i "tænketanken".
31. juli 2012 kl. 13:57
Tænketanken ejes ikke af Danmarks Biblioteksforening.
Det er derimod en selvstændig tænketank, som Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening og Bibliotekschefforeningen har taget initiativ til og driver i fællesskab. Ingen af foreningerne kan eller vil drive tænketanken alene. Blandt andet derfor, men også for at få inddraget så mange kreative hjerner og kræfter i arbejdet som muligt, er konstruktionen bag tænketanken, at deltagere tegner medlemskab, for at kunne bidrage og påvirke aktiviteterne i tænketanken.

Tænketanken er ved at ansætte en leder, hvorefter der for alvor vil blive iværksat en række aktiviteter. En del af disse aktiviteter er, ligesom strukturen bag tænketanken, allerede beskrevet på www.db.dk/tænketank. De kommende aktiviteter vil inddrage både foreninger, medarbejdere, firmaer, enkeltpersoner, fonde og organisationer, hvor konstruktive ideer naturligvis er meget velkomne, uanset om man er medlem eller ej.
Det vil dog, ganske naturligt, være tænketankens medlemmer som udstikker retningen for tænketankens arbejde.

Mvh

Skriv en kommentar