Skal e-bøgerne med i biblioteksafgiftsordningen?

11-09-2012 af Anette Lerche
Kulturminister Uffe Elbæk udpeger i midten af september et udvalg, der skal se på, om e-bøger også skal omfattes af biblioteksafgiftsordningen. Udvalgets arbejde forventes at munde ud i en rapport senest 1. juli 2013.

Det har længe været et problem for bibliotekerne, at e-bøgerne ikke var omfattet af biblioteksafgiftsordningen. Blandt andet opstod der myter om, at bibliotekerne ville stille e-bøger til rådighed for borgerne uden at betale forfatterne, hvilket medførte en til tider hidsig debat i medierne. Men nu er det endelig blevet på tide at se på, om man enten kan inddrage de digitale udgivelser direkte i biblioteksafgiftsordningen eller lave en supplerende ordning.


Kulturminister Uffe Elbæk siger i en pressemeddelelse:

- I lyset af den digitale udvikling er det nødvendigt at se på, hvordan biblioteksafgiftsordningen kan justeres, så udviklingen i bibliotekernes brug af e-bøger og e-lydbøger afspejles i ordningen. Derfor nedsætter jeg et udvalg, som får til opgave at overveje, hvordan den fremtidige biblioteksafgift skal se ud inden for den nuværende økonomiske ramme.

Rapport om e-bogs udlånet

Samtidig har Kulturministeriet offentliggjort to rapporter om henholdsvis musik og e-bøger. Det er Kulturstyrelsen, der har fulgt udviklingen i musikkens udbredelse og e-bogens udvikling på folkebibliotekerne. I rapporten om e-bøger fremgår det, at der er en stigning i antallet af udlån, om end udlånet af e-bøger i 2010 stadig kun udgjorde 0,33 procent af det samlede udlån af fysiske bøger og e-bøger. Men området er hurtigt voksende, konkluderer man i rapporten.


I rapporten omkring musikområdet fremgår det blandt andet, at der trods en stigning i udlån af musik over nettet stadig er væsentligt større udlån af musik på fysiske medier. Udlånet af musiknumre på de fysiske medier – det vil sige typisk cd’er – var i 2010 cirka otte gange så stort som udlånet af digital musik over internettet.


Se mere på www.kum.dk

Skriv en kommentar