Bibliotek on demand

17-01-2013 af Sabrine Mønsted

Faste tider og holdepladser er en saga blot for de mobile biblioteker. De skal i stedet køre ud, når der er brug for dem. Det er en af konklusionerne i et toårigt projekt, der har haft fokus på udviklingen af de mobile biblioteker i landområderne.

Hvordan er man bibliotek i et tyndtbefolket landområde? Det har projektet Det gode liv i landområderne – udvikling af mobile biblioteker skulle finde ud af.

- Formålet har blandt andet været at komme med et bud på, hvordan det mobile bibliotek kan have en betydning for folk i landområderne, og hvordan kommunens services kommer ud til borgerne, også når bussen er trillet væk igen, siger Hanne Marie Knudsen fra virksomheden Knudsen Syd, der har været initiativtager og evaluator af projektet.

Slut med fast skema

Resultatet af projektet er meget konkrete idéer til de mobile biblioteker.

For det første er det slut med at køre efter et fast skema.

- Bibliotekerne skal i stedet omlægge driften til at være on demand. Vi kalder det »du ringer, vi ruller«. Det kan være foreninger, institutioner eller grupper, der gerne vil have bogbussen ud, og biblioteksmedarbejderne kan så pakke bussen efter målgruppen.

I Aabenrå har de haft succes med at køre efter særlige målgrupper for eksempel til efterskoler, hvor de har fået kontakt til unge, der ellers ikke brugte biblioteket.  Idéen kan også bruges til soldater på kasserner og så videre.

Direkte læring

Børn skal også opprioriteres i bogbussens services, fordi de netop ikke selv er så mobile.

- De mobile biblioteker kan have stor betydning for børns læring. De kan køre direkte til vuggestuer og børnehaver og eksempelvis lave en filmklub eller små kulturarrangementer. I Brønderslev underviser de rullende biblioteksmedarbejdere også pædagogerne i, hvilke materialer der er relevant at bruge til forskellige alderstrin, siger Hanne Marie Knudsen.

Del erfaringer

Den 28. januar er der en evalueringskonference for alle interesserede i emnet.

Hanne Marie Knudsen har også skrevet en bog om projektet med gode råd og konkrete bud på, hvad man kan gøre for at udvikle de mobile services. Bogen kan fås ved at henvende sig til Brønderslev Bibliotek så længe lager haves. På Brønderslev Biblioteks hjemmeside kan man finde en elektronisk rapport om projektet.
Projektet startede i 2011 og sluttede i 2012. Kulturstyrelsens udviklingspulje har giver 1,2 millioner kroner, ligesom de syv biblioteker, der har været med, selv har lagt 1,2 millioner kroner i projektet.

Læs mere om projektet her
 

Skriv en kommentar