Bliv klogere på DDB

12-12-2013 af Anette Lerche

Perspektiv har stillet sekretariatet i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) fem spørgsmål. Læs med, så du ved, hvilke ændringer, der er på vej fra første januar.  

DDB går i drift første januar. Hvordan kommer bibliotekerne og brugerne konkret til at mærke det?

- Der er stor forskel på, hvordan brugerne på de enkelte biblioteker vil kunne mærke, at DDB er gået i drift. Det afhænger blandt andet af i hvor høj grad bibliotekets nuværende hjemmeside, og bibliotekssystem er integreret med den nationale biblioteks infrastruktur (Databrønd med videre). Brugere af biblioteker, der i dag er på en TING-platform vil opleve en ny og forbedret brugergrænseflade, mens brugere på de øvrige biblioteker vil opleve en helt ny og tidsvarende måde at lede efter og få adgang til materialer på.  
Det mest synlige for borgerne er dog, at de enkelte biblioteker får en app, så borgerne kan få nemmere adgang til bibliotekernes tilbud på deres tablet eller mobiltelefon. Det hele sker dog ikke med et trylleslag den 1. januar, men efter en prioriteret udrulningsplan. 

Der er stadig tvivl om, hvad DDB skal løse af opgaver for bibliotekerne. Har I været gode nok til at formidle, hvad DDB er?

- For DDB har det været en afvejning imellem at komme hurtigt i gang og have alle ting afklaret. I første omgang valgte vi at komme hurtigt i gang, da vi vurderede, at det var det største ønske hos bibliotekerne. Derfor er der detaljer, som vil blive afklaret løbende og som vil blive meldt ud i takt med, at afklaringerne er på plads.  Når det er sagt, så tager vi naturligvis tilbagemeldingerne fra deltagerne på strategidagen til os. Deltagerne efterspurgte konkretisering og styrket kommunikation, hvilket vi vil arbejde henimod. Vi opdaterer blandt andet løbende informationen på vores hjemmeside, hvor bibliotekerne kan finde mange relevante oplysninger. 

Hvad var de væsentligste tilbagemeldinger fra bibliotekscheferne I fik med hjem fra Strategidagen den 2. december, og hvordan vil I bruge dem?

- Bibliotekerne sendte et klart signal om, at vi skal satse på e-bøger og gøre en særlig indsats på dette område.  Det understøtter den beslutning, vi allerede har taget om at prioritere indhold og særligt e-bøger højt i 2014. Derudover blev det klart for os, at det er vigtigt at inddrage bredt og høre biblioteksansatte i hele landet, så vi hele tiden sikrer os, at vi varetager bibliotekernes interesser bedst muligt. En vigtig konklusion fra dagen er desuden, at vi har fået bekræftet, at bibliotekerne vil fællesskabet. Dette har betydning for udviklingen af DDB, da DDB’s succes er afhængig af, at det enkelte bibliotek investerer tid og ressourcer i DDB. 

Hvilke områder prioriteres højest i udviklingen af DDB i det første kvartal af 2014?

- I DDB’s sekretariat har vi størst fokus på at levere det, vi har lovet bibliotekerne i DDB pakkerne. Det betyder, at vi prioriterer etablering af infrastruktur, for eksempel adgang til databrønden, så bibliotekerne kan aflevere lokal information til databrønden og give adgang til det via deres CMS, for eksempel DDB CMS. Derudover fokuserer vi på apps, for at nå brugerne dér hvor de er. Dette stemmer overens med de tilbagemeldinger, vi fik på strategidagen om at fokusere på services til mobiltelefoner og tablets. I forhold til indkøb og forhandling vil vi det første kvartal fokusere meget på e-bøger og dernæst tekstlicenser. Formidlingsområdet vil have fokus på at lave bæredygtige samarbejdsrelationer med netbibliotekerne. I første omgang konsolideres børneområdet. 
Det er dog i lige så høj grad de enkelte biblioteker, der skal på banen. Samarbejdet med Centralbibliotekerne og de enkelte bibliotekers rolle i DDB skal udfoldes, herunder deltagelsen i fag- og arbejdsgrupper. 

Der har været tvivl om eReolens rolle i DDB. På hvilken måde skal eReolen være en del af DDB?

- DDB og eReolen samarbejder om forhandlinger og igangsætter fra årsskiftet et operationelt samarbejde. DDB’s indkøbsfunktion har den ledende rolle i forhold til aftaler om nye e-bøger og fungerer dermed som den primære forhandlingspartner for forlag og andre, der stiller e-bøger til rådighed for folkebibliotekerne. eReolen vil være omdrejningspunktet i formidlingen af e-bøgerne og forhandlingerne vil derfor foregå i tæt samarbejde med eReolen.
Når eReolens organisering er på plads, indgås der en bredere samarbejdsaftale mellem eReolen og DDB, som også omfatter elementer som data, teknisk udvikling og sammenhæng med DDB’s infrastruktur. Desuden afslutter DDB’s indkøbsfunktion og eReolen i fællesskab de igangværende forhandlinger om e-bøger for 2014. DDB’s forhandlere deltager i alle forhandlinger, men graden af involvering vil afhænge af den konkrete situation. For eksempel vil bestyrelsen i eReolen have en ledende rolle i forhold til de digitaliseringsprojekter, der er etableret i eReolens regi med henblik på at tilvejebringe e-bøger fra bagkataloget.Skriv en kommentar