Amerikanske børn skal lære at skelne mellem fakta og holdninger

26-03-2013 af Anette Lerche
Hvem skal lære børnene at forholde sig kritisk til de informationer, de præsenteres for?

The American Library Association (ALA) er – som Bibliotekarforbundet – opmærksom på, at den stadigt stigende mængde af information kræver en styrkelse af børns informationskompetencer.

Derfor har den amerikanske forening taget initiativ til projektet News Know-How og støtter blandt andet San Antonio Public Library med 50.000 dollar, så biblioteket i samarbejde med blandt andet journalister kan støtte skolebørn i at lære at skelne fakta fra meninger, tjekke nyheds- og informationskilderne og kende forskel på nyheder og propaganda.

Læs mere om New Know-How her

Skriv en kommentar