Hvad synes brugerne om bibliotekerne?

05-04-2013 af Anette Lerche
En national benchmarkundersøgelse foretaget blandt brugerne på i alt 179 biblioteker sætter fokus på, hvem bibliotekernes brugere er, og hvordan de oplever bibliotekerne.

Der er tre perioder i livet, hvor danskerne bruger folkebiblioteket særligt meget. Mens de er elever på de ældste klassetrin i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, når de selv får børn, og når pensionen nærmer sig.

Det viser en stor brugerundersøgelse foretaget af Kulturstyrelsen og 42 af landets kommuner i en uge i februar. I alt indgår besvarelser fra i alt 27.182 brugere. Undersøgelsen viser, at den typiske bruger er kvinde (66 procent af brugerne), og over 45 år. 32 procent af brugerne har børn, og generelt ligger uddannelsesniveauet højere hos biblioteksbrugerne end hos resten af den danske befolkning.

Undersøgelsen ser også specifikt på, hvordan de enkelte kommuner adskiller sig fra hinanden. Blandt andet viser undersøgelsen, at Tårnby og Albertslund har bedre fat i de mandlige lånere end andre kommuner, mens Favrskov og Egedal har bedst fat i børnefamilierne

Få weekendbrugere
Undersøgelsen viser også, hvornår brugerne foretrækker at komme på biblioteket. 31 procent af lånerne foretrækker at komme på biblioteket i tidsrummet 13.00 til 16.00, mens 28 procent foretrækker tidsrummet fra 16.00 til 19.00. Andelen af brugere i weekenden er væsentligt lavere. Eksempelvis er det kun tre procent af lånerne i undersøgelsen, der oftest besøger biblioteket om lørdagen mellem klokken 13.00 og 16.00.

Den typiske bruger
Undersøgelsen har desuden identificeret fire lånertyper.
»Studenten«, der repræsenterer 24 procent af brugerne. Denne bruger er yngre end den gennemsnitlige bruger, han henvender sig sjældent til personalet og er kritisk over for bibliotekets tilbud.
»Storbrugeren«, der repræsenterer 16 procent af brugerne, er en kvinde på 50 år. Hun kommer meget på biblioteket og bruger både bibliotekets personale og tilbud.
»Den engagerede«, der repræsenterer 29 procent af brugerne, er også en kvinde. Hun er over 50 år, bruger biblioteket meget og er meget positiv over for biblioteket.
Endelig er »låneren« typisk en mor til hjemmeboende børn, hun bruger ikke arrangementerne eller personalet og er kritisk over for åbningstiderne. Den type repræsenterer 31 procent af brugerne.

Pas på den blinde vinkel
Alle brugergrupper mener, at de kan få den hjælp, de har behov for, og 91 procent af brugerne mener, at personalet er synligt og opmærksomt. Undersøgelsen viser dog, at der generelt er sket et fald i tilfredshed, for eksempel er andelen af brugere, der svarer: »På biblioteket bliver jeg inspirereret«, faldet med syv procentpoint fra den forrige undersøgelse, der blev gennemført i 2011.
I konklusionen bliver der opfordret til, at biblioteket er særligt opmærksomt over for de brugergrupper, der sjældent bruger personalet eller bibliotekets tilbud, fordi biblioteket risikerer at få en blind vinkel over for netop disse brugergrupper – der rent faktisk repræsenterer halvdelen af de brugere, der kommer på bibliotekerne.

Se hele brugerundersøgelsen her

Læs Politikens dækning af undersøgelsen, hvor Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost blandt andet udtaler sig.

Skriv en kommentar