Strategidag om Danskernes Digitale Bibliotek

05-12-2013 af Anette Lerche
Den 1. januar 2014 – altså om lidt mindre en måned – går Danskerens Digitale Bibliotek ifølge planen i drift. I realiteten er der dog flere elementer, der er forsinket, og en strategidag viste, at flere bibliotekschefer stadig ikke har et helt klart billede af, hvad de kan forvente sig af Danskernes Digitale Bibliotek.

Luk øjnene og forestil dig Danskernes Digitale Bibliotek. Det var lederen af bibliotekerne i Lejre, Erik Barfoed mere eller mindre blevet bedt om at gøre og så præsentere sine tanker og forventninger på strategimødet om Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december i Nyborg. 

Erik Barfoed så et vildt væsen, der stod på bagbenene med kløer og et lille spidst næb. For reelt set, konstaterede Erik Barfoed, så vidste han ikke præcis, hvad det var, han havde sagt ja til, da han bandt sig til Danskernes Digitale Bibliotek. Men håbet var, at sådan et vildt væsen kunne forhandle nogle bedre aftaler, end han selv kunne, og derfor var Erik Barfoed indstillet på at opgive noget af sin selvbestemmelse som bibliotekschef. Men samtidig understregede han også vigtigheden af, at der blev lyttet til de biblioteker, der har sagt ja til Danskernes Digitale Bibliotek.

Strategidagen viste, at Erik Barfoed langt fra var den eneste, der ikke helt vidste, hvad han skulle vente sig af Danskernes Digitale Bibliotek. Adskillige bibliotekschefer var usikre på en række områder. For eksempel hvor stort et mandat forhandlerne fra Danskernes Digitale Bibliotek skulle have, hvordan forretningsmodellen skulle skrues sammen, og hvordan borgerne egentlig ville opleve den nye fælles digitale bibliotek.Indholdet er det vigtigste

Lars Bornæs, bibliotekschef for Silkeborg Bibliotekerne, der også holdt et kort oplæg med udgangspunkt i borgernes behov, understregede, at han håbede, at Danskernes Digitale Bibliotek ville skabe sammenhængskraft i Silkeborg Kommune, hvor flere filialer er lukkede. 

- Danskernes Digitale Bibliotek skal være der, hvor borgerne er. Indholdet er det vigtigste, hvis der ikke er indhold, så er der ingen, der »kommer« på Danskernes Digitale Bibliotek, konstaterede han. Og understregede, at en anden vigtig problemstilling er, at det vil være svært at forklare borgerne, hvis nabokommunens borgere har adgang til mere viden. Hverken klogskab eller viden skal afgøres af kommunegrænser, sagde han.

Dagen blev afsluttet med en spørgestorm til repræsentanter fra både koordinations- og styregruppen for Danskernes Digitale Bibliotek. Men inden spørgerne kom for godt i gang, blev det understreget, at der ikke vil være store synlige ændringer fra den 1. januar 2014, selvom det officielt er der, hvor Danskernes Digitale Bibliotek lanceres. En række elementer er forsinket, hvilket Danskernes Digitale Bibliotek har beskrevet i en nyhed

Et af spørgsmålene fra bibliotekscheferne gik på, at mange er bekymrede over, at København har valgt ikke at deltage i Danskernes Digitale Bibliotek.
Rolf Hapel, forvaltningschef i Aarhus Kommune svarede:

- De skal med, og det tror jeg også, at de gerne vil, vi skal bare finde den rigtige vej.  Den 6. december er der møde mellem de seks store byer, og der vil vi også drøfte det.

Pernille Schaltz, bibliotekschef i Herning, ville høre, om medlemmerne af koordinationsgruppen var udpeget for livstid, eller hvordan man forestillede sig, at udskiftningen ville foregå? Og her svarede Ralf Klitgaard afdelingschef i KL, at de udpegede medlemmer i koordinationsgruppen repræsenterede sagkundskab om, og at meningen var, at de skulle tale med kolleger, så man fik inddraget flere relevante synspunkter, og så lovede han, at man ville være bedre til at lægge referater ud på hjemmesiden.
Planen er, at der hvert år skal afholdes strategidag for både at sikre bibliotekscheferne viden og indflydelse på udviklingen af og strategien bag Danskernes Digitale Bibliotek.


 

Skriv en kommentar