Dantek bag nyt fælles bibliotekssystem

18-09-2013 af Sabrine Mønsted
Det kommende fælles bibliotekssystem bliver fleksibelt, så det enkelte bibliotek selv kan skræddersy den lokale løsning, lovede administrerende direktør i Dantek Henrik Dahl på IT-faggruppens temamøde om it i folkebibliotekerne den 11. september i Odense.

Om ledelsen på landets biblioteker og lokalpolitikerne, så vil prioritere penge på lokale løsninger, er en anden sag, men muligheden er der.

Dantek har vundet udbuddet om at udvikle folkebibliotekers nye fælles it-system, og alt er endnu på tegnebrættet, og så alligevel ikke for virksomheden har de sidste fem år udviklet på det system, der bliver grundlaget for det fælles bibliotekssystem.

Det var også en væsentlig grund til, at de vandt udbuddet, ifølge kommunernes projektleder Per Kjær, afdelingsleder på Aarhus Kommunens Biblioteker.

- Dantek er stærke på skoleområdet, og det er i store træk det samme system, vi skal have i folkebibliotekerne. Selvfølgelig adskiller vi os også for eksempel ved at have bødebetaling og Biblioteket Kommer, men de har grundlæggende udviklet systemet, siger han.

Pilotprojekt i 2014

Derfor mener Per Kjær Fredborg også, at det er realistisk, når Danteks plan er, at to til tre kommuner bliver pilot-kommuner på driften af systemet allerede i slutningen af 2014, og at systemet bliver rullet ud i 2015
Henrik Dahl roste udbudsmaterialet for at give frie hænder til leverandøren ved at tage udgangspunkt i, hvad bibliotekerne gerne vil kunne, og hvilke servicemål de har i stedet for at opstille konkrete krav, der låser den endelige løsning.

- For mange løsninger er bygget til en bestemt virkelighed, men systemet skal kunne håndtere den foranderlige verden, sagde Henrik Dahl.

Og det er netop det styregruppen bag det nye fælles it-system har ønsket.

- Dantek bryder med den gamle arkitektur, hvor det enkelte bibliotek ikke kan lave ændringer eller få en anden leverandør indover uden store omkostninger. Dantek tilbyder os ikke en monolit, siger Per Kjær.

Klage fra konkurrenten

Den konkurrerende it-virksomhed Axiell er dog ikke tilfreds med, at Dantek vandt opgaven og har indgivet en klage til Klagenævnet for udbud.
Klagen går blandt andet på, at Dantek A/S ikke opfylder udbuddets krav om en egenkapital på mindst 20 millioner kroner.

Kombit, der står for udbuddet, stiller sig uforstående overfor klagen, da Dantek bød sammen med TDC Hosting, der stiller økonomisk garanti, skriver magasinet Computer World.

- Vi forventer at vinde klagesagen, og vil ikke kommentere på sagen offentligt, før der er en afgørelse. Vores fokus er på at komme videre med det nye system, siger Per Kjær.

Skriv en kommentar