Digitaliseringsmillioner til nationalbibliotekerne

21-08-2013 af Anette Lerche
Både Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket har fået del i Kulturministeriets pulje til digitalisering og digital formidling af kulturarven.

Over de næste tre år har Kulturministeriet afsat i alt 18 millioner kroner til digitalisering og digital formidling af den danske kulturarv. Heraf er fire millioner afsat til Den Nationale Brevdatabase. Det Kongelige Bibliotek vil etablere en national brevbase, der indeholder alle kategorier og typer af private breve fra det 16. århundrede frem til i dag. Databasen forventes at være etableret i løbet af cirka fem år og sker i et større samarbejde mellem arkiver, universiteter og museer, hvor Det Kongelige Bibliotek vil stå for driften og værtskabet for projektet.

Statsbiblioteket får også en del af Kulturministeriets pulje, da der er afsat i alt 900.000 kroner til digitalisering i forbindelse med 100-året for kvinders valgret i 2015.


Skriv en kommentar