Dimittendledigheden stiger stadig

22-08-2013 af Anette Lerche
Den generelle akademikerledighed for dimittender er på et år steget fra 29,5 procent til 32,1 procent. Det får Akademikerne til at efterlyse, at kommunerne gør mere for at skaffe akademikerne i job i de små og mellemstore virksomheder.

Sommerens dimittender må desværre konstatere, at de nyeste ledighedstal fra Akademikerne (tidligere Akademikernes Centralorganisation) for juli måned viser, at ledigheden blandt akademikere er steget igen.

Sidste år lå ledighedsprocenten i juli på 29,5 procent, nu er den steget til 32,1 procent.

Bag tallene gemmer sig store udsving blandt de forskellige akademikergrupper – for bibliotekarer, der er blevet kandidater inden for det seneste år, er den gennemsnitlige bruttoledighedsprocent på 68,5. Dermed er det ikke usædvanligt, at man som nyuddannet kandidat fra Det Informationsvidenskabelige Akademi bruger mere end et år på at finde sit første job. Men allerede for kandidater, der er dimitteret for mellem et og to år siden, er ledighedsprocenten faldet til 24,7 procent. Og netop det markante fald glæder karrierekonsulent i Bibliotekarforbundet Nanna Berg sig over.

- Det er ikke usædvanligt, at det tager noget tid at finde sit første job med den jobsituation, vi har nu. Men det er meget glædeligt, at der sker så markant et fald i ledigheden et år efter, at man er dimitteret. Samtidig er det også glædeligt at se i de nyeste ledighedstal, at den gennemsnitlige ledighed for hele bibliotekargruppen ligger på 4,5 procent, hvilket faktisk er en smule under den generelle akademikerledighed, der er på 4,8 procent.

Skriv en kommentar