Flere penge til chipning og selvbetjening

13-11-2013 af Anette Lerche
Langt de fleste biblioteker skal spare penge næste år. En mindre gruppe biblioteker har dog fået et større budget at gøre godt med, men de ekstra bevillinger er oftest til konkrete projekter.

I Ikast-Brande kommune har biblioteket fået en forøgelse på budgettet i forhold til sidste år på 7,99 procent. Det bringer biblioteket ind på førstepladsen blandt de 11 biblioteker, der har fået en forøgelse på budgettet i 2014. Men i Ikast-Brande er der ikke tale om, at der er kommet flere penge, så man eksempelvis kan ansætte en bibliotekar. 

- Nej, desværre ikke. Der er tale om, at vi har fået en million, så vi kan chippe vores materialer, forklarer biblioteksleder Martin Lundsgaard-Leth. 

Det er altså  tale om et såkaldt anlægsprojekt, en engangsudgift og ikke en forøgelse af det egentlige budget, og rent faktisk er Ikast-Brande Bibliotek et af de billigst drevne bibliotekstilbud i Danmark, hvor kommunen ved sidste opgørelse opnåede en plads som det tredjebilligste bibliotek med en udgift på 319 kroner pr. borger. 

To nye selvbetjente biblioteker 

I Sønderborg er budgettet for 2014 vokset med 4,99 procent i forhold til 2013. 

Stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen har fået bevilliget ekstra 500.000 kroner pr. år i de næste fire år. De penge skal gå til at etablere to nye selvbetjente biblioteker i kommunen. Samtidig er der også afsat store summer til anlægget af det nye multikulturhus i Sønderborg, der også kommer til at rumme et splinternyt bibliotek. 

Disse penge afsættes over en årrække, da budgettet for det byggeri er på rundt regnet 100 millioner kroner. 

Danskernes Digitale Bibliotek 

I Sorø har biblioteksleder Helen Sabinsky for første gang i mange år oplevet, at hun får en forøgelse af sit budget. Det er hun rigtig glad for. 

- Vi har faktisk ikke fået noget siden biblioteksloven, og chipning og en ny bogbus har vi i de foregående år sparet op til af egne midler. Så derfor er det så nemt at gøre sådan nogle fattige nogen som os glade. Der skal ikke så meget til, siger hun. 

Budgetforøgelsen er på 2,99 procent flere penge end i 2013 – og de midler er øremærket udgifterne til Danskernes Digitale Bibliotek. 

- Indirekte har vi også fået midler til at skabe bedre adgangsforhold på et af vores biblioteker, en ny automat og så får vi leveret en elektronisk tavle. Det er understøttelse af, at der er mere og mere undervisning på biblioteket, og den tavle er der da lidt mere leg og sjov i, så det er vi glade for. Det er ikke kun pengene, der betyder noget, men også det, at der er nogen, der har set og forstået, at biblioteket er på vej et andet sted hen og har brug for at få det understøttet, siger Helen Sabinsky. 

Skriv en kommentar