Høring om DanBib, bibliotek.dk og DDB

27-11-2013 af Sabrine Mønsted
Udviklingsplanerne for 2014 for de tre biblioteksprojekter er sendt i høring som én samlet plan. Høringsfristen er den 9. december kl. 12.

Kulturstyrelsen, DBC og DDB (Danskernes Digitale Bibliotek) sendte 19. november den nationale udviklingsplan for bibliotekernes infrastruktur 2014 i høring.

I Høringsmaterialet kan man læse, at indsatsområderne for bibliotek.dk, der fortsat skal være borgergrænseflade for den samlede danske bibliotekssektor, blandt andet er at få styr på de grundlæggende funktioner som søgning, visning og bestilling. 

Brugerundersøgelser
Et andet indsatsområde er brugerfaciliteter, hvor man for eksempel vil se på brugernes mulighed for at skabe personlige lister og publicere dem, og man vil sikre den mest direkte adgang til de digitale ressourcer. Det sidste indsatsområde vil være mindst en årlig brugerundersøgelse for bedst muligt at kunne udvikle bibliotek.dk. 

I udviklingsplanen for Danbib og DDB er søgeplatformen et af de største indsatsområder. Den skal understøtte formidlingsgrænsefladen i folke- og skolebiblioteker og de professionelle grænseflader i fag- og forskningsbibliotekerne. Og der er blandt andet behov for at forbedre søgefunktionens måde at rankere og sortere resultatet på. Adfærdsdata og brugerfeedback vil sammen med bibliotekernes anbefalinger bliver inddraget for at udvikle platformen til det bedre.

Brugergrænsefladen for de biblioteksansatte, netpunkt.dk, vil også blive opdateret i 2014. 


Læs hele høringsoplægget


Skriv en kommentar