Hvor bliver de nye dimittender ansat?

18-12-2013 af Anette Lerche
Svaret på det spørgsmål kan man læse ud af IVA’s dimittendundersøgelse, der blandt andet viser, at det offentlige arbejdsmarked stadig er langt det største for bibliotekar DB’er og cand.scient.bibl’er.

Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) har spurgt sine dimittender fra perioden 2007-2012 omkring deres ansættelsesforhold, holdninger til uddannelsen, arbejdsforhold med mere. 

Undersøgelsen viser, at i alt er 67 procent af de adspurgte dimittender i job, en enkel procent er selvstændige og otte procent er i gang med en ny uddannelse. Blandt andelen af besvarelser, hvor dimittenden er i job, viser det sig, at 72 procent er ansat i den offentlige sektor, og næsten hver anden er ansat i en kommune. Adskiller man bibliotekar DB’er og cand.scient.bibl’er, så er der dog en større sandsynlighed for, at det er DB’erne, der er ansat i en kommune.

Relevante kompetencer

Sammenligner man med andre studerende fra Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, så oplever IVA-studerende i højere grad, at uddannelsen forbereder dem til arbejdsmarkedet. Men knap en femtedel svarer, at uddannelsen kun i mindre grad eller slet ikke har forberedt dem til arbejdslivet. Blandt kompetencer, som de studerende savner nævnes blandt andet it-færdigheder, forretningsforståelse og evnen til at arbejde kreativt og innovativt. 

En af undersøgelsens vigtige pointer er, at jo tidligere man som studerende starter med at søge job, jo hurtigere kommer man i arbejde. 31 procent af dimittenderne svarer, at de allerede var i job, inden de afsluttede uddannelsen. Undersøgelsen viser også, at rigtig mange af de studerende har haft studiejob, været i praktik eller lavet projekter med virksomheder undervejs i uddannelsen. 
Du finder hele undersøgelsen her

Skriv en kommentar