Hvor låner de mest?

21-11-2013 af Anette Lerche
13,3. Så mange udlån havde de danske folkebiblioteker i snit pr. borger i 2012, men der er stor forskel i mellem de kommuner, der låner mest ud, og de, der låner færrest ud.

Klikker man sig igennem Danmarks Statistiks opgørelser over folkebibliotekernes udlån målt pr. borger, er der et par kommuner, der skiller sig markant ud med meget lave udlån helt ned til to udlån pr. borger i 2012.

Men tallene bunder tilsyneladende flere af stederne i problemer omkring indberetninger af tallene og bibliotekssystemer, der driller. Derfor er forventningen i de pågældende kommuner, at så lave tal som ned til to udlån pr. borger pr. år vil rette sig markant, når statistikken kommer til at afspejle virkeligheden.

Tallene er dog alligevel brugt i Ugebrevet A4’s undersøgelse om den mest gennemsnitlige kommune i Danmark, hvor man har regnet sig frem til, at det gennemsnitlige udlånstal pr. borger i Danmark i 2012 var på 13,3.

 

De kommuner, der låner mest ud
Dermed er der langt op til den stabel af bøger, som en borger i Gentofte slæber hjem efter et biblioteksbesøg. Her var udlånstallet pr. borger i 2012 på 36,2. Nummer 2 i rækken er Herlev med 33,3 udlån pr. borger, og nummer tre er Allerød med 28,1.

De tre kommuner med de højeste udlånstal bruger også flere penge på deres biblioteker end de biblioteker, der i opgørelsen fra 2012 har færrest udlån pr. indbygger. Herlev kommune bruger eksempelvis 948 kroner pr. indbygger, mens Læsø, der i statistikken havde 2,9 udlån pr borger, bruger færrest penge med kun 353 kroner pr. indbygger.

 

Ressourcer bruges på personalet

I Herlev er bibliotekschef Linda Klingenberg rigtig glad for, at Herlev har et så højt udlånstal.
- Vi har altid haft en omfattende materialesamling, eksempelvis har vi en stor musiksamling med mange specielle titler set i forhold til antallet af borgere i kommunen. Vi bruger også mange midler på personaletimer, så vi kan formidle indholdet i de materialer, vi har. Vi arbejder med, at borgere, som kommer på biblioteket jævnligt, eksempelvis en gang om måneden vil opleve noget nyt og overraskende hver gang de kommer, og at biblioteket er dynamisk og levende. Et klogt sted at mødes med fokus på samvær, sanser og serendipitet, og hvor personalet er imødekommende og tilstede, så der samtidig skabes kontinuitet og tryghed siger Linda Klingenberg.

 

Borgernes stolthed
Hun beskriver Herlev Bibliotek som et fyrtårn i kommunen, som borgerne er stolte af, og som er højt politisk prioriteret.
- Og så har vi et godt forhold til lokalavisen. Vi kommunikerer om de aktiviteter, vi har, og vi er meget opmærksomme på betydningen af PR og markedsføring.

Hvorfor lige Herlev ligger markant højt i statistikken i forhold til nabokommunerne, der dog også alle ligger over landsgennemsnittet, har Linda Klingenberg ikke noget præcist bud på. Hendes opfattelse af Herlevborgerne er, at de næppe er bedre uddannet eller læser meget mere end nabokommunernes borgere, men hun peger på, at netop den store opbakning i byrådet og blandt borgerne betyder noget.
- Jeg ikke sikker på, hvordan vores åbningstid er sammenlignet med andre biblioteker, fordi der nu er mange ubetjente åbningstimer i bibliotekerne, men vi har altid prioriteret at have meget åbent, for eksempel om søndagene hele året rundt og være tilgængelige, når borgerne har fri.Kommentarer (1)

21. november 2013 kl. 15:53
Ugebrevet A4 tager slet ikke forbehold for, at der er forskel på udlån og fornyelser. Ser man eksempelvis på Herlevs udlån af bøger, så er det 5,5 eksemplarer pr. indbygger, mens fornyelserne er 17,4 eksemplarer pr. indbygger. Det tyder efter min mening mere på slaphed i systemet (tænk, hvor mange bøger der samler støv hjemme hos lånerne!) end på dynamik og stor lånerinteresse.

Skriv en kommentar