Det digitale er blevet for dyrt for kommunerne

07-02-2013 af Anette Lerche
Kommunerne er bekymrede for prisudviklingen på digitale materialer. Senest er AV-pakken blevet en torn i øjet på nogle biblioteker og KL.

KL vil gerne drøfte den nyeste AV-pakke med Statsbiblioteket, Kulturstyrelsen og Copydan. Den er nemlig for dyr, vurderer KL efter at have talt med en række kommuner.

Chefkonsulent i KL, Helle Kolind Mikkelsen fortæller, at mange kommuner kan se, at de kommer til at betale mere i år for eksempelvis et par koncerter på biblioteket, end det kostede dem at afholde de samme aktiviteter sidste år. Forklaringen ligger i prismodellen i den nye AV-pakke, vurderer hun.

- AV-pakken passer nok bedst til de biblioteker, der giver den fuld gas, og det er fint nok. Men vi har også kommuner, der ikke ønsker at have eksempelvis Bamse og Kylling kørende i børnebiblioteket og musik i musikudlånet.

Flemming Munch, der som områdedirektør i Statsbiblioteket har været med til at forhandle AV-pakken mener, at kritikken i høj grad bygger på misforståelser. Priserne er ikke anderledes end sidste år, men det er for eksempel nu muligt via AV-pakken lovligt at vise en meget lang række film fra blandt andet Nordisk Film, SF og Zentropa på bibliotekerne, hvad det ikke var tidligere. Desuden lovliggør AV-pakken, at biblioteker, der eksempelvis køber en MPLC-filmlicens (der dækker billedsiden), kan vise filmene i det offentlige run, hvilket ikke er lovligt uden AV-pakken.

Helle Kolind Mikkelsen peger på, at den tidligere model med lister og indberetninger var bureaukratisk, og hun er bekymret over, at rettighederne omkring digitale medier er så komplekse, at de er svære at gennemskue. Netop AV-pakken er et forsøg på at gøre op med det problem, men den bygger på et licenssystem, hvor man betaler pr. borger, og hvor kommuner med et lille behov kommer til at betale for meget, vurderer hun.

Modellen er som tv-pakker
For at forklare AV-pakken sammenligner Flemming Munch den med de tv-pakker, man køber, hvor man eksempelvis betaler for måske 40 kanaler (altså forbrugsmuligheder), hvoraf en del er nogle, man aldrig ser på, men alligevel er det en fordel at købe pakkeløsningen. Og ligesom med tv-pakkerne, vil det være muligt at købe forskellige løsninger. For 2013 er der allerede en løsning på plads – det han kalder en bronze-løsning – der vil passe netop de biblioteker, der har et meget lille behov for AV, som chefkonsulent i KL Helle Kolind Mikkelsen også er inde på.

Begge parter understreger, at de er i dialog. Og for KL er bekymringen over stigende priser ikke kun rettet mod AV-pakken.

- Hos KL kan vi notere, at økonomien skrider på de digitale tilbud generelt, hvad enten det er AV-pakken, ebøger eller digitale materialer i folkeskolen, og nu siger vi fra, forklarer Helle Kolind Mikkelsen.

Hun håber, at KL og rettighedshaverne kan tale sig til rette, fordi hun mener, at der både kulturpolitisk og kommercielt er argumenter for, at parterne kan finde en mere rimelig aftale.

Skriv en kommentar