Vrede skolebibliotekarer

16-04-2013 af Anette Lerche
Formanden for skolelederne Anders Balle har til et debatmøde talt om mulighederne for et tættere samarbejde mellem skolebiblioteker og folkebibliotek. Ordet fusion blev nævnt, og det kritiserer skolebibliotekarernes formand nu.

Formanden for skolelederforeningen Anders Balles udtalelser til et debatmøde om samarbejdet mellem skole- og folkebiblioteker har fået en vred formand for de danske skolebibliotekarer til tasterne. Carl Christian Rasmussen er på sine medlemmers vegne stærkt utilfreds med, at skoleledernes formand talte for, at skolebiblioteket og folkebiblioteket bør fusionere.

I sit indlæg på Folkeskolen.dk trækker Carl Christian Rasmussen en række af de udtalelser, som Anders Balle fremførte på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i marts frem. Det handler blandt andet om skolebibliotekarernes uddannelse og modstand mod forandringer. Carl Christian Rasmussen kritiserer i sit indlæg Anders Balle for, at han med den slags udtalelser ødelægger et langvarigt samarbejde mellem netop skole- og folkebiblioteker.

Anders Balle udtaler sig til Folkeskolen.dk om kritikken. Han konstaterer, at der var en vis humor i hans indlæg, men siger også:
- Udtrykket om at gå hjem og fusionere var en frisk bemærkning i debatten, men jeg står klart ved min holdning om øget samarbejde. Men det er fremtidstænkning. Det er visionen, og det er ikke et konkret indspil i nogle nuværende forhandlinger. Sådan skal det ikke opfattes, og det er måske det, som skolebibliotekarernes formand gør.

Udtalelserne fra Anders Balle omkring fusion mellem skolebibliotek og folkebibliotek fandt sted på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i marts. Du kan se Perspektivs dækning af debatmødet her.

Læs hele C. C. Rasmussens indlæg på Folkeskolen.dk. 

Se Anders Balles svar på kritikken her. 

Skriv en kommentar