Forandrede biblioteker

17-01-2013 af Anette Lerche
Bibliotekerne får i takt med de digitale udfordringer mere og mere spalteplads. I dag er bibliotekerne omdrejningspunkt for en kronik i Politiken.

I kronikken »Biblioteket står over for grundlæggende forandringer«  i Politiken den 17. januar udtrykker Ole Münster og Bjørn Engsig forståelse for, at flere af landets biblioteker har fravalgt at betale for den digitale musik, men i stedet formidler den via eMusik.dk.

De forudser, at bibliotekerne vil have vanskeligt ved at betale for de digitale rettigheder og stiller også spørgsmålstegn ved, om de overhovedet skal det, fordi både digitale bøger og film med al sandsynlighed vil opleve en udvikling, der minder om musikkens. Men de to forfattere til dagens kronik afskriver så langt fra bibliotekerne, som de kalder en demokratisk bastion:

»Biblioteket er en afgørende kulturbærer i det danske samfund. Biblioteket udspringer af den grundlæggende danske samfundsværdi om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Biblioteket er lokalsamfundets samlingssted, der med succes bringer alle dele af samfundet sammen. Samfundet bliver ganske enkelt fattigere, hvis vi ikke har biblioteket som et fælles mødested, hvor vi kan møde hinanden på tværs af alder, socialstand og etnisk baggrund.«

Læs hele kronikken på Politikens hjemmeside

Skriv en kommentar