Kultur skal debatteres

24-10-2013 af Sabrine Mønsted
I Herlev har de kastet en stor pose penge ind en »kulturbattle«, der skal udspille sig på biblioteket. Det er nødvendigt, at vi spørger, hvad vi vil med kulturen? Og hvilken rolle biblioteket skal spille?, siger bibliotekschef  Linda Klingenberg.
Forfatter Knud Romer, filosof Vincent Hendricks og kunstrådgiver Christina Wilson er sat i stævne på Herlev Bibliotek den 30. oktober kl. 19. De skal debattere om kultur overhovedet er nødvendig? Er kunst- og kulturformidling et samfundsansvar eller er det i orden, at store kommercielle virksomheder tager over?

Bibliotekschef Linda Klingenberg har en klar ide med, at det netop er biblioteket – den største kulturinstitution i kommunen, der sætter kunsten og kulturen til debat.

- Bibliotekerne skal opprioritere at være samlings-, debat- og mødested. Vi har besluttet, at vi en gang om året skal have et stort kulturarrangement, der kan give anledning til debat i løbet af året og være med til at sætte dagsordnen på kulturområdet, siger Linda Klingenberg.

Hun håber, at debatarrangementet vil give genlyd til kommunalvalget og sætte spot på biblioteker og kultur.

De tre markante personligheder, der skal stå for debatten, forfatter Knud Romer, filosof Vincent Hendricks og kunstrådgiver Christina Wilson, er valgt, fordi de repræsenterer forskelige tilgange til kulturen.   

Knud Romer er forfatter, men også tidligere reklamemand, Christian Wilson er en del af det private erhvervsliv som galleriejer, og Vincent Hendricks er fra videnskabens verden.

- Der er en tendens til især efter den økonomiske krise, at kunst og kultur skal gøres op i kroner og øre, og er blevet et instrument til at opnår noget andet som at tjene penge eller anerkendelse i udlandet. Så en diskussion af, hvad vi skal med kultur er tiltrængt.  Den nye unge digter Yahya Hassan er et godt eksempel på, hvad kunsten kan - at have et sprog til at begrebsliggøre, det man har på hjerte.

Debatarrangementet: Hvad med kulturen? – en kulturbattle, sker onsdag den 30. oktober på Herlev. Entré 60 kroner, tilmelding på herlevbibliotek.dk


Skriv en kommentar