Ledere skal gøre reglerne logiske

28-05-2013 af Sabrine Mønsted

Jo mere forståelige reglerne og procedurerne er i ens arbejde, jo mere motiveret er man for at løse opgaverne. Ledere kan derfor komme langt ved at gøre formålet med »bureaukratiet« helt klart.

16 procent af arbejdstiden går med unødigt bureaukrati vurderer en gruppe kommunalt ansatte i en ny undersøgelse fra Kora (Det Internationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning). Det er ikke det samme som, at opgaverne rent faktisk er unødvendige, men medarbejdernes oplevelse har stor betydning for deres motivation, deres arbejdsglæde og entusiasme. Derfor kan det være en gevinst for lederne at få ryddet op i de misforståelser, der kan være omkring nødvendigheden af opgaverne.

Fem timers spildtid
Kora har i deres undersøgelse fokus på kommunalt ansatte på beskæftigelsesområdet og i den centrale administration, og i gennemsnit oplever medarbejderne, at 16 procent af deres tid går med unødigt bureaukrati. Det svarer til fem til seks timer om ugen. Selvom oplevelsen af unødigt bureaukrati selvfølgelig kan svinge meget fra sektor til sektor, så er tendensen interessant for ledere generelt.

Formål og selvbestemmelse
Undersøgelsen viser nemlig, at ledelsesstilen har en betydning for oplevelsen af, hvor meget unødigt bureaukrati, der er. En ledelsesstil, hvor visionerne bliver kommunikeret klart ud, hvor problemerne bliver anskuet på nye måder, og hvor medarbejderne oplever, at de ikke skal henvende sig til en overordnet ved mindre beslutninger, mindsker oplevelsen af unødigt bureaukrati. 

Undersøgelsen punkterer dog også myten om, at oplevelsen af mange unødvendige opgaver hæmmer medarbejderens kreativitet og nytænkende adfærd. Der er ikke en sammenhæng med oplevelsen af meget unødigt bureaukrati og et snævert råderum for innovation på arbejdspladsen.

Find hele rapporten: Det unødige bureaukrati – sammenhænge med motivation, innovation og organisatoriske forhold på Koras hjemmeside

 

Skriv en kommentar