Mens vi venter på Danskernes Digitale Bibliotek

26-02-2013 af Anette Lerche
Til sommer skal bibliotekerne beslutte om de vil tilslutte sig Danskernes Digitale Bibliotek. Men inden tilslutningsaftalen kan sendes ud, mangler man stadig at få væsentlige detaljer omkring blandt andet infrastrukturen på plads.

Bibliotekernes nye fælles it-system sendes i udbud senest i slutningen af denne uge. Og netop det udbud er en af de mange ting, som Danskernes Digitale Bibliotek har skullet afklare snitfladerne til, før det kan sende materialet til bibliotekerne, som så endeligt skal sige »ja tak« eller »nej tak« til et fælles dansk digitalt bibliotek.

Et af de forhold, som sekretariatet bag Danskernes Digitale Bibliotek er særligt opmærksom på er, at bibliotekerne ikke skal risikere at komme til at betale for den samme vare to gange, fordi systemerne ikke spiller sammen.
Derfor arbejder sekretariatet på at sikre sig, at Danskernes Digitale Bibliotek genbruger så meget som muligt fra det nye fælles bibliotekssystem, DanBib og Bibliotek.dk, forklarer sekretariatschef i Danskernes Digitale Bibliotek Glenn Leervad-Bjørn.

- Min fornemmelse er, at bibliotekerne stadig er positive over for Danskernes Digitale Bibliotek. Men indholdet og prisen er afgørende, og det er også derfor, at vi bruger tid på afklaringen af genbrugsmulighederne. Vi ser på den samlede sektor, fordi vores vurdering er, at der er store muligheder for genbrug af de komponenter, der findes. Derfor skal vi sikre, at bibliotekerne ikke kommer til at betale dobbelt.

Udbud slutter til april
Det nye fælles bibliotekssystem og Danskernes Digitale Biblioteks skæbner er så tæt knyttet til hinanden, at parterne mødes ugentligt for at sikre sig, at systemerne i fremtiden vil samarbejde optimalt. Det handler blandt andet om, at man skal sikre sig, at Danskernes Digitale Bibliotek har mulighed for at anvende nogle af de komponenter, som det nye fælles bibliotekssystem får etableret via udbuddet, og om at det nye fælles bibliotekssystem kan anvende den infrastruktur, som Danskernes Digitale Bibliotek stiller til rådighed.

Mens Danskernes Digitale Bibliotek ikke helt ved, hvor stor en tilslutning det opnår endnu, så regner man i bibliotekernes fælles it-system med i sidste ende at nå op på en tilslutning på 90 procent af kommunerne. Selve udbuddet vil blive afgjort i løbet af april, men det er først i sommeren 2014, at de første kommuner går i luften med det nye system – og de sidste kommuner vil først komme på i 2016 eller 2017.

Skriv en kommentar