Mere kultur i folkeskolen

08-04-2013 af Sabrine Mønsted
Børne- og undervisningsministeren og kulturministeren blev rost for at ville tænke flere kunstneriske og kreative elementer ind i folkeskolen, da Socialdemokraterne afholdt konferencen Folkeskolen og kunsten den 5. april.

Folkebibliotekerne kan håbe på, at den sprække, som de to ministre forsøger at åbne ind til folkeskolen ved at tænke mere kunst og kultur ind i undervisningen, også kan bane vejen for et større samarbejde mellem folkebiblioteker og folkeskoler.

I første omgang er det museer og musikskoler, der i fremtiden skal have en mere fremtrædende rolle på skoleskemaet, hvis det står til børne- og undervisningsminister Christine Antorini og kulturminister Marianne Jelved. Musikskolerne er i dag forpligtet til at samarbejde med folkeskolerne, men forpligtigelsen går ikke den anden vej. Det ønsker de to ministre at lave om, så skolerne også er forpligtiget på et samarbejde.

Kultur giver resultater
Direktør for KØS (museer for kunst i det offentlige rum), Christine Buhl Andersen, sagde tak til de to ministre for at ville opprioritere kunsten i folkeskolen.

- Det er dokumenteret, at når kunst og kultur er indbygget i undervisningen, når man skal lære at læse, skrive og til en vis grad at regne, så giver det bedre »pisa-resultater«. Det handler om at give eleverne alternative læringsrum og udvikle børns evne til at udtrykke sig, sagde Christine Buhl Andersen. Hendes bekymring var dog, som mange af de fremmødte kunstneres, hvordan ministrene vil få kommunerne til at forpligte sig på et samarbejde.

Marianne Jelved fik sagt mellem linjerne, at træerne ikke vokser ind i himlen, og at regeringen i deres skolereform ønsker flere timer i de såkaldte musiske, praktiske fag, men at det ikke er ensbetydende med, at alle former for kunst vil blive repræsenteret i skolerne. Det vil være op til de lokale folkeskoler og lokale samarbejdspartnere, hvad der skal prioriteres. Og reelt drejer det sig om en ekstra time på 3. og 6. klassetrin, sagde hun.

Et sted lovede de to ministre dog penge, og det var til at udvikle museernes skoletjenester, så også små museer får mulighed for at tilbyde en reel skoletjeneste.

Læs mere om udviklingen af museernes skoletjenester på Kulturminsteriets hjemmeside

Skriv en kommentar