Små lønstigninger i en toårig overenskomst

19-02-2013 af Anette Lerche
De statsansattes og kommunale overenskomst er forhandlet på plads. De regionalt ansatte og tjenestemænd ansat i kommunerne mangler stadig de sidste forhandlinger, der sandsynligvis afsluttes den 27. februar.

Arbejdsgiverne havde udtrykt ønske om at slippe af med den reguleringsordning, der sikrer, at det offentlige arbejdsmarked ikke halter bagud i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Men det lykkedes for fagbevægelsen at bevare ordningen både i kommuner og stat.

- Det var et kardinalpunkt for os at fastholde reguleringsordningen, konstaterede Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost, da forhandlingerne på det statslige område blev afsluttet natten til den 8. februar.

På det kommunale område er store dele af overenskomsten også forhandlet på plads. Her mangler Bibliotekarforbundet kun at forhandle for tjenestemændene. Det sker den 27. februar, hvor Akademikernes Centralorganisation også forhandler overenskomsten for akademikere ansat i regionerne.

Overenskomsterne endte, ligesom ved de sidste forhandlinger, med at være to-årige. På det kommunale område er lønstigningerne på i alt 1,97 procent fordelt over de to. Derudover er det lykkedes for AC at forhandle en pensionsstigning på 0,32 procent – denne stigning kan også veksles til løn.

De statsansatte får en lønstigning på 1,62 procent i de kommende to år. Til sammenligning var inflationen i 2012 på 2,4 procent og i 2011 på 2,8 procent.

Der er desuden på det statslige område stadig sikret midler til kompetenceudvikling, mens der på det kommunale område blandt andet er videreført en tryghedspulje til brug i forbindelse med afskedigelser. Der er også på det kommunale område mulighed for at ansætte akademikere, der har været ledige i mindst et år i introduktionsstillinger af et års varighed, hvor lønnen er 80 procent af den normale begyndelsesløn.

Du kan læse mere om overenskomstresultaterne på bf.dk 

Skriv en kommentar