Akademiseringsindsats belønnes

20-05-2014 af Anette Lerche

Forhenværende formand i Bibliotekarforbundet Pernille Drost har modtaget P.F. Suhm-prisen for sin store indsats for akademiseringen af faget.

Den 13. maj uddelte Per Hasle, rektor på Det Informationsvidenskabelige Akademi P.F. Suhm-prisen til tre markante skikkelser i faget, nemlig Dorte Skot-Hansen, lektor ved IVA, Jens Thorhauge, forhenværende direktør i Styrelsen for Bibliotek og Medier, og Pernille Drost, forhenværende formand for Bibliotekarforbundet, der i dag er vicedirektør på Nationalbiblioteket. Pernille Drosts store indsats for at akademisere faget blev fremhævet som begrundelse for at tildele hende prisen.

I motivationen hedder det blandt andet:

»For Pernille Drosts vedkommende har det især været hendes indsats som formand for Bibliotekarforbundet, hvor hun som en meget synlig figur blandt andet har været fokuseret på fremme af biblioteksfagets udvikling fra professionsuddannelse til egentlig universitetsuddannelse med tilhørende overbygning/kandidatuddannelse. Som formand har hun talt for, at medlemmerne i Bibliotekarforbundet hele tiden søgte at dygtiggøre sig og har talt for, at medlemmerne selv tog ansvar for egen læring og videreuddannelse.«


P.F. Suhms-fonden står bag prisuddelingen. Formålet er at uddele prisen som en hædersgave til personer, der har ydet væsentlige bidrag til biblioteksforskningen eller som i øvrigt ved en original indsats af høj kvalitativ art har virket for at fremme forskningen eller udviklingen inden for biblioteksvæsenet. P.F. Suhm selv levede fra 1728-1798 og var blandt andet forfatter og historiker. Han udmærkede sig blandt andet ved at åbne sit bibliotek for alle, hvilket dengang vakte stor opsigt. 


Skriv en kommentar