Bedre forskning: Ta en bibliotekar med

06-10-2014 af Sabrine Mønsted
Det giver bedre forskning, hvis bibliotekaren er en del af forskningsgruppen fra starten, viser et treårigt norsk forsøgsprojekt fra 2012. Den norske forskningsbibliotekar Heidi Kirstin Olsen var projektbibliotekar gennem tre år på forskningsprojektet Børnehavens rum.
Hun hjalp med research og underviste forskerne undervejs. Efterfølgende beskrev de hendes rolle som en drivkraft for projektet, og at det var en luksussituation at have hende at sparre med. For eksempel blev de langt bedre til litteratursøgning og til referenceværktøjet EndNote, end de ville være blevet på egen hånd, sagde de.

Når debatten handler om værdien af bibliotekernes og bibliotekarernes arbejde, og hvordan man får dokumenteret den værdi, som den blandt andet gjorde på Danske Fag-, Forsknings og Uddannelsesbibliotekers årsmøde den 18. september, så er her endnu et område, der er oplagt at kigge på. 

Læs om projektets resultater i artiklen Research group librarian – a cooperating partner in research? fra LIBER Quarterly vol 22, No 3, 2012 og i artiklen Ny rolle for bibliotekaren


Skriv en kommentar