Bibliotekarforbundet på Folkemødet

18-06-2014 af Anette Lerche
Nye kontakter, inspiration og en markering af, hvad bibliotekarerne kan bidrage med i den nye folkeskolereform. Det var en del af udbyttet af Bibliotekarforbundets deltagelse i Folkemødet på Bornholm i år.
Både formand og næstformand i Bibliotekarforbundet deltog i dette års Folkemøde på Bornholm. Formand Søren Kløjgaard deltog blandt andet i en debat om biblioteker, læring og samarbejde med folkeskolen: 

- Bibliotekarerne er klar til de nye samarbejder og mange er allerede i gang. Og det bliver ikke til en konkurrence fagligheder imellem, for lærere og bibliotekarer kan noget forskelligt, sagde han til debattens tilhørere.

Tine Jørgensen, næstformand i Bibliotekarforbundet vurderer, at hun fik etableret interessante kontakter under folkemødet. 

- På Folkemødet møder man folk lidt mere uformelt og får knyttet nye kontakter til eksempelvis politikere, andre fagforeninger og samarbejdspartnere. Det er styrken, at man møder folk i en helt anden atmosfære og kan tage fat i dem efter en debat og høre lidt mere om, hvorfor de mener det, de gør, siger hun.  

Søren Kløjgaard peger på, at folkemødets mange debatter og arrangementer også giver inspiration, som man kan tage med sig hjem.  

- På Folkemødet kommer man rundt og ser, hvad andre tænker og laver. Eksempelvis havde Djøf som fagforening et syn på deres ledige medlemmer, som var inspirerende, fordi man aktiverer og involverer de ledige; altså laver aktiviteter sammen med dem. Jeg var selv arbejdsløshedsaktivist engang, så det interesserer mig at se, hvordan man kan lave noget anderledes i samarbejde med de ledige, siger Søren Kløjgaard.

Bibliotekarforbundets Facebookside blev der under Folkemødet blandt andet debatteret frivillige og biblioteker.  


Skriv en kommentar