Byen som scene genudgivet

05-11-2014 af Anette Lerche
Bibliotekarforbundet genudgiver bogen Byen som scene – kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet. Et ekstra kapitel er tilføjet.
Hvordan kan byer iscenesættes og planlægges som kreative byer uden at blive legeplads for den kreative klasse eller til den rene „fun city”? Dette er et af de spørgsmål, som besvares i bogen, som er skrevet af Dorte Skot-Hansen, mag.art. i kultursociologi og centerleder for Center for Kulturpolitiske Studier ved Københavns Universitet.

Kulturel og kunstnerisk mangfoldighed er omdrejningspunktet i bogen, som giver en lang række best practice eksempler på byudvikling med kunstnerisk kreativitet i centrum.

Ekstra kapitel om kulturpolitik
I denne 2. udgave af bogen er der tilføjet et kapitel om de rationaler, der ligger bag kulturpolitikken i byer i dag. Dorte Skot-Hansen spørger her til, hvorfor der føres kulturpolitik. Hun argumenterer for, at kunsten har en værdi i sig selv, fordi den giver menneskers hverdagsliv dybde og intensitet. Samtidig beskriver hun, hvordan der fra 1980’erne og frem til i dag er sket en udvikling i kulturpolitikken, hvor kulturen i stadig højere grad gøres til et middel til at opnå mål inden for andre områder end kulturens.

Du kan bestille Byen som scene via Bibliotekarforbundets hjemmeside. Den koster 125 kroner.
Her kan du også downloade bogens forord.

Byen som scene blev udgivet første gang i 2007.


Skriv en kommentar