De norske unge bruger ikke biblioteket

19-11-2014 af Anette Lerche
En norsk undersøgelse viser, at de unge ikke tænker på biblioteket eller bibliotekaren, når de skal have hjælp til at løse skoleopgaverne.
I Norge ser skoleeleverne ikke folkebibliotekerne som det naturlige sted for informationssøgning. I en undersøgelse fra 2012 siger unge fra ti forskellige 9. og 10. klasser på to ungdomsskoler i Bergen, at det er klassekammerater, lærere og forældre, som man beder om hjælp til lektierne. Men ikke biblioteket eller bibliotekaren.

Det er hovedbibliotekar Margrethe B. Søvik, ansat på Høgskolen Betanien, som har foretaget undersøgelsen. Hun mener ikke, at skolebibliotekerne er rustet til at løfte opgaven med at lære eleverne om informationssøgning og kildekritik alene. Derfor er det nødvendigt, at folkebibliotekerne også kommer på banen, når det gælder undervisning i informationssøgning i folkeskolen, mener hun.

I de interview, som Margrethe B. Søvik har gennemført med de unge i forbindelse med undersøgelsen, svarede mindre end hver fjerde unge, at de havde haft undervisning i informationssøgning. Resten kunne enten ikke huske det eller mente slet ikke, at de havde haft om kildekritik og informationssøgning.

Cirka en fjerdel af de unge vurderede de informationer, de fandt på nettet, som lige så gode som de informationer, de kunne finde i eksempelvis en fagbog.

Margrethe B. Søvik påpeger, at bibliotekerne skal være opmærksomme på, at fagbøgerne på hylderne ofte ikke har den nyeste information. Opgaven er derfor både at vise de unge de gode steder på nettet og lære dem at vurdere de informationer, de finder.

Læs mere i Margrethe B. Søviks artikel Folkebiblioteket som ressurs for skolen i Bok og Bibliotek, nr. 5/2014.


Skriv en kommentar