Ebib og eReolen skal smelte sammen

28-02-2014 af Sabrine Mønsted
Centralbibliotekerne har meldt ud til DDB, at de ikke vil fortsætte med indkøb af e-bøger gennem Ebib. Så nu er det DDB’s opgave at føre eReolen og Ebib sammen.

Forlagenes e-bogsportal Ebib skulle være med til at motivere lånerne til også at blive købere, fordi brugerne kan opleve at skulle stå i kø til en bog. Ifølge direktør for Forlæggerforeningen Christine Bøtcher-Hansen, har det virket efter hensigten.

- I dag er der sket en opbremsning i udlån af e-bøger, og vi ser en vækst på det kommercielle marked. Der var behov for at få noget friktion på e-bøgerne for at skubbe nogle over på det kommercielle marked, der var eksempler på bestsellertitler på eReolen, der løb helt løbsk, siger hun.

Brugerne skal have én indgang

Hensigten med Ebib var også at få nogle erfaringer med licensmodellen. Erfaringer har forlag og biblioteker nu fået, og udmeldingen fra Centralbibliotekerne er, at de ikke vil fortsætte med indkøb af e-bøger gennem Ebib. Hermed er bolden driblet videre til Danskernes Digitale Bibliotek, der nu er i fuld gang med forhandlingerne med forlagene om nye forretningsmodeller for udlån. Derfor kan chefindkøber i DDB Jeppe Mossin endnu ikke sige ret meget om resultatet.

- Vi forhandler med forlagene om nye modeller for udlån af e-bøger, men det overordnede mål er med sikkerhed, at brugerne ikke som i dag, skal håndtere to forskellige sites, alt efter hvilken titel de er interesserede i, siger han.  

Kø duer ikke

Udlånstallene på Ebib viser tydeligt, at brugerne ikke har taget Ebib til sig, mener kommunikationschef på Herning Centralbiblioteker Mikael Graaberg.

- Fra et bibliotekssynspunkt fungerer princippet om at skulle reservere et digitalt materiale ikke. Det er svært at forstå for brugerne, at de skal stå i kø til en digital bog. Den burde i princippet være tilgængelig 24/7, siger han.

Licensmodellen er kommet for blive

Publizon holdt i januar 2014 et dialogmøde med forlag og Central/indkøbsbiblioteker om erfaringerne med Ebib. Direktør for Publizon Steffen Sørensen oplevede, at begge parter gerne så, at eReolen og Ebib smeltede sammen.

- Men det vil kræve, at bibliotekerne anerkender, at licensmodellen er kommet for at blive, i hvert fald på udvalgte titler, siger han.

Danskernes Digitale Bibliotek forhandler med hvert enkelt forlag, og forhandlingerne forventes afsluttet i løbet af første halvår af 2014.

Christine Bøtcher-Hansen forventer, at de store forlag, som trak sig ud af eReolen igen vil gå efter en form for licensmodel, men siger samtidig, at meget kan ske på sådan et marked.

Fakta
eReolen baserer sig på en klikmodel, hvor bibliotekerne betaler per udlån til forlagene, mens Ebib baserer sig på licenser, så biblioteket i alt køber én licens som indeholder fire udlån. Lånerne skal stå i kø, fordi lånene kun kan aktiveres successivt. Det vil sige, at låner nr. 1 skal have bogen i 30 dage før den næste låner kan komme til altså sidestilles e-bogen i denne model med en fysisk bog. Centralbibliotekerne har stået for fælles indkøb for at udnytte licenserne bedst muligt.Kommentarer (3)

5. marts 2014 kl. 17:26
I mine øjne har EBIB med licensmetoden spillet fallit ved netop at lade lånerne stå i kø, som det nævnes kan lånerne ikke forstå hvorfor de skal stå i kø.

Jeg har selv haft flere lånere der ikke gider EBIB når de får at vide de skal stå i kø, men er meget nysgerrige efter eReolen.

At salget af e-bøger måske er steget skyldes ikke at EBIB kom til, tværtimod, for mange lånere er samtidig misfornøjet for at sige det mildt over at de ikke kan læse deres bøger på deres dedikerede e-bogslæsere, hvilket gør at de måske køber nogle af titlerne i stedet for at låne dem, men det er minimalt hvad folk gider kæbe af e-bæger i Danmark, da forlagene tager næsten samme pris for en e-bog som for en papirbog hvilket heller ikke giver nogen mening for lånerne.

Så måske forlagene burde komme ud af starthullet og finde på en løsning der kan tilfredsstille primært lånerne, da det jo er dem de i sidste ende skal leve af.
5. marts 2014 kl. 17:26
I mine øjne har EBIB med licensmetoden spillet fallit ved netop at lade lånerne stå i kø, som det nævnes kan lånerne ikke forstå hvorfor de skal stå i kø.

Jeg har selv haft flere lånere der ikke gider EBIB når de får at vide de skal stå i kø, men er meget nysgerrige efter eReolen.

At salget af e-bøger måske er steget skyldes ikke at EBIB kom til, tværtimod, for mange lånere er samtidig misfornøjet for at sige det mildt over at de ikke kan læse deres bøger på deres dedikerede e-bogslæsere, hvilket gør at de måske køber nogle af titlerne i stedet for at låne dem, men det er minimalt hvad folk gider kæbe af e-bæger i Danmark, da forlagene tager næsten samme pris for en e-bog som for en papirbog hvilket heller ikke giver nogen mening for lånerne.

Så måske forlagene burde komme ud af starthullet og finde på en løsning der kan tilfredsstille primært lånerne, da det jo er dem de i sidste ende skal leve af.
5. marts 2014 kl. 20:59
Forlagene fremfører her præcis samme tankegang der for musikindustrien førte til 5+ år uden nævneværdigt digital indtjening - både besværlig tilgang og horribelt dyre digitale emner. Hverken brugere/købere eller samfund kan forstå hvorledes digitale eksemplarer skal være både besværlige at få fat på, dyrere end paperback bøger, samt gemt bag et væld af forskellige platforme og forhandlere.

Et eller andet sted kunne en anden tilgang til problematikken for bibliotekerne, være en langt højere profilering af de tilbud der stadig er at finde på eReolen, fokus på udlån fra de forlag der ønsker at arbejde sammen for bibliotekerne, så kan de forlag der ikke vil være med vel bare gå glip af den indtjenings- og profileringsmulighed?

Skriv en kommentar