Er terrorlovgivningen gået for vidt?

02-09-2014 af Sabrine Mønsted
Regeringen nedsætter nu en kommission, der skal se på, om vores terrorlovgivning bryder med retssikkerheden.

Terrorloven er før blevet hårdt kritiseret af jurister, forskere og interesseorganisationer for ikke at tage hensyn til vores retssikkerhed, blandt andet i forhold til overvågning og logning af vores data, når vi sender mails, sms’er og ringer.  

Det var i forbindelse med de Radikales sommergruppemøde i starten af august, at Morten Østergaard fortalte om den nye kommission, hvis medlemmer bliver udpeget over efteråret. 

»Det er vigtigt, at vi ikke træder de værdier under fode, som vi forsøger at forsvare. Der har gennem længere tid raset en diskussion – både i Danmark og i udlandet – om, hvorvidt nogle af de tiltag, som er blevet gennemført i 2001, også i dag har den sammen relevans. (…). Det vil regeringen nu have en samlet undersøgelse af, sagde daværende skattemister Morten Østergaard (nuværende økonomi og indenrigsminister) til Dagbladet Politiken den 12. august. 

Den 26. august havde Det Informationsvidenskabelige Akademi planlagt et symposium for forskere inden for overvågningsstudier, der skulle diskutere de sociale, kulturelle og politiske udfordringer. Desværre var der ikke nok tilmeldinger til dagen, men IVA vil sætte fokus på emnet igen på et senere tidspunkt ifølge kommunikationsansvarlig på IVA, Bodil Christensen.  


Skriv en kommentar